ఆదివారం, డిసెంబర్ 17, 2017

పగ్ గుంగ్ రూ రే...

ఈ రోజు మీరా చిత్రం కోసం ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన మరో చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్,
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

పగ్ గుంగ్ రూ రే పగ్ గుంగ్ రూ రే
పగ్ గుంగ్ రూ బాంధ్ మీరా నాచీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ బాంధ్ మీరా నాచీ రే
మైతో అప్నే నారాయణ్ కీ
మైతో అప్నే నారాయణ్ కీ
హోగయి ఆప్ హి దాసీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ రే
పగ్ గుంగ్ రూ రే

విశ్ కా ప్యాలా రాణా జీనే భేజా
విశ్ కా ప్యాలా రాణా జీనే భేజా
విశ్ కా ప్యాలా రాణా జీనే భేజా
పీవత్ మీరా హసీ రే
పీవత్ మీరా హసీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ రే
పగ్ గుంగ్ రూ రే

లోగ్ కహే మీరాబాయి రే భావ్ రీ
లోగ్ కహే మీరాబాయి రే భావ్ రీ
న్యాత్ కహే కుల్ నాశీ
మీరా కహే ప్రభు గిరిధార్ నాగర్
మీరా కహే ప్రభు గిరిధార్ నాగర్
మీరా కహే ప్రభు గిరిధార్ నాగర్
మీరా కహే ప్రభు గిరిధార్ నాగర్
సహజ్ మిలే అవినాశీ రే
సహజ్ మిలే అవినాశీ రే

పగ్ గుంగ్ రూ రే
పగ్ గుంగ్ రూ రే
పగ్ గుంగ్ రూ బాంధ్ మీరా నాచీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ బాంధ్ మీరా నాచీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ బాంధ్ మీరా నాచీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ బాంధ్ మీరా నాచీ రే
పగ్ గుంగ్ రూ రే

Pag ghunghru re pag ghunghru re
Pag ghunghru bandh meera nachi re
Pag ghunghru bandh meera nachi re
Main to apne narayan ki
Main to apne narayan ki
Ho gayi aaphi dasi re
Pag ghunghru re
Pag ghunghru re

Vish ka pyala rana ji ne bheja
Vish ka pyala rana ji ne bheja
Vish ka pyala rana ji ne bheja
Piwat meera hansi re
Piwat meera hansi re
Pag ghunghru re
Pag ghunghru re

Log kahe meera bhayi re bawri
Log kahe meera bhayi re bawri
Nath kahe kul nashi
Meera kahe prabhu girdhar nagar
Meera kahe prabhu girdhar nagar
Meera kahe prabhu girdhar nagar
Meera kahe prabhu girdhar nagar
Sahaj mile avinashi re
Sahaj mile avinashi re

Pag ghunghru re
Pag ghunghru re
Pag ghunghru bandh meera nachi re
Pag ghunghru bandh meera nachi re
Pag ghunghru bandh meera nachi re
Pag ghunghru bandh meera nachi re
Pag ghunghru re.

पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।।
मैं तो मेरे नारायण की आपहि हो गै दासी रे।
विषका प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरा हांसी रे।
लोग कहैं मीरा भ बावरी न्यात कहै कुलनासी रे।।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अबिनासी रे।।

 

శనివారం, డిసెంబర్ 16, 2017

మెరె తొ గిరిధర గోపాల...

కృష్ణ భక్తులలో మీరాది ఓ ప్రత్యేక స్థానం కదా అందుకే ఈ రోజు నుండి మొదలవనున్న ఈ ధనుర్మాసం అంతా ఆ దేవ దేవుడ్ని స్మరించుకుంటూ రోజుకో మీరా భజన్ విందాం. ఈ సంకలనంలో సహకరించిన ఒక ఆత్మీయ నేస్తానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేసిన ఓ కమ్మని పాటతో మొదలు పెడదాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : మీరా (1947)
సంగీతం : ఎస్.వి.వెంకటరామన్
సాహిత్యం : మీరాబాయ్, 
గానం : ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి

మెరె తొ గిరిధర గోపాల దూసరో న కోయి
మెరె తొ గిరిధర గోపాల దూసరో న కోయి
జాకె సిర మోర ముకుట మేరొ పతి సోయి
ప్రభు జాకె సిర్ మోర ముకుట మేరొ పతి సోయి
ప్రభు శంఖ చక్ర గదా పద్మ కంఠ మాలా సోహి

మెరె తొ గిరిధర గోపాల దూసరో న కోయి
 

తాత్ మాత్ బంధు భ్రాత్ ఆప్న న కోయి
ప్రభు తాత్ మాత్ బంధు
భ్రాత్ ఆప్న న కోయి
చాంది లాయి కుల్ కీ కాన్ క్యా కరెగ కొయి

అసువన్ జల్ సిచ్ సిచ్ ప్రేమ్ బెల్ బోయి
ప్రభు అసువన జల సీచ
ప్రభు అసువన జల సీచ
ప్రభు అసువన జల సీచ
ప్రభు అసువన జల సీచ
ప్రభు అసువన జల సీచ
ప్రభు అసువన జల సీచ
ప్రభు అసువన జల
సీచ సీచ ప్రేమ్ బెల్
బోయి
దాసి మీర ప్రభు లగన్ లగి
మీరా ప్రభు లగన్ లగి
సోయి తో సోయీ..
మెరె తొ గిరిధార్ గోపాల్
దూసరొ న కోయి
 
mere to girdhar gopal dusro na koi
mere to girdhar gopal dusro na koi
jake sir mor mukut mero pati soyi
jake sir mor mukut mero pati soyi
prabhu kanth mala sohi

mere to girdhar gopal dusro na koi
tat mat bandhu tat apna na koi
prabhu tat mat bandhu tat apna na koi
chaandi lai kul ki kaani kaha karilai koi

asuwan jal sich sich prem bel boyi
prabhu asuwan jal sich sich
prabhu asuwan jal sich sich
prabhu asuwan jal sich sich
prabhu asuwan jal sich sich
prabhu asuwan jal sich sich
prabhu asuwan jal sich sich
prem bel boyi dasi meera parbhu lagan lagi
meera parbhu lagan lagi

mere to girdhar gopal dusro na koi


मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई॥।

छाँड़ि दी कुल की कानि कहा करिहै कोई।

अँसुवन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई।

दासी "मीरा" लाल गिरिधर तारो अब मोही॥
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।


భావం :

dear krishna you are my solace and no one else..
o my lord lord of peacock fether crown
with powerful conch, mace, discas and kaustubham to your glorious shine
when you are the only one..how can i own any one..
by each and every devotional tear of mine..
i have sown the seed of love and admiration..
so my dear krishna..you and onl
y you are my life's throne..
 

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 15, 2017

ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు

అంకురం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటతో ఈ సిరీస్ ముగించేద్దాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అంకురం (1993)
సంగీతం : హంసలేఖ
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, చిత్

ఎవరో ఒకరు.. ఎపుడో అపుడు..
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..

మొదటివాడు ఎప్పుడు ఒక్కడే మరి
మొదటి అడుగు ఎప్పుడు ఒంటరే మరి
వెనుక వచ్చు వాళ్ళకు బాట అయినది

ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..


కదలరు ఎవ్వరు వేకువ వచ్చినా
అనుకొని కోడి కూత నిదరపోదుగా
జగతికి మేలుకొల్పు మానుకోదుగా
మొదటి చినుకు సూటిగా దూకి రానిదే
మబ్బు కొంగు చాటుగా ఒదిగి దాగితే
వాన ధార రాదుగా నేల దారికి
ప్రాణమంటు లేదుగా బ్రతకటానికి


ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..


చెదరకపోదుగా చిక్కని చీకటి
మిణుగురు రెక్క చాటు చిన్ని కాంతికి
దానికి లెక్క లేదు కాళరాతిరి
పెదవి ప్రమిద నిలపనీ నవ్వు జ్యోతిని
రెప్ప వెనక ఆపనీ కంటి నీటిని
సాగలేక ఆగితే దారి తరుగునా
జాలి చూపి తీరమే దరికి చేరునా

ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు..

 
యుగములు సాగినా నింగిని తాకక
ఎగసిన అలల ఆశ అలిసిపోదుగా
ఓటమి ఒప్పుకుంటు ఆగిపోదుగా
ఎంత వేడి ఎండతో ఒళ్ళు మండితే
అంత వాడి ఆవిరై వెళ్ళి చేరదా
అంత గొప్ప సూర్యుడు కళ్ళు మూయడా
నల్ల మబ్బు కమ్మితే చల్లబారడా 

 
ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
అటో ఇటో ఎటో వైపు అటో ఇటో ఎటో వైపు..

గురువారం, డిసెంబర్ 14, 2017

ఆకాశం తలవంచాలి...

మనసారా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మనసారా (2010)
సంగీతం : శేఖర్ చంద్ర
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల, అనంత్ శ్రీరాం
గానం : రంజిత్

ఓఒ ఓఒ ఓఒఓఓఓఒ... చలో చలో
ఆకాశం తలవంచాలి భూకంపం రప్పించాలి
భీభత్సం సృష్టించాలి చలే చలో
నీకున్న సైన్యం అంటే నీలోని ధైర్యం అంతే
జేగంటే మోగించాలి చలో చలో చలో చలో
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ

ఓటమి విల్లును విరిచే
ఆ తెగువే నీకే ఉంటే
ఇక రెక్కలు కట్టుకు విజయం
నీ చుట్టు చుట్టూ తిరగదా
నిప్పుల నిచ్చెన మీద
అరె ఒక్కో అడుగుని వేస్తూ
నువు కోరిన శిఖరము ఎక్కెయ్
చల్ పద పద పద పద

చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ

ఆకాశం తలవంచాలి భూకంపం రప్పించాలి
భీభత్సం సృష్టించాలి చలే చలో
నీకున్న సైన్యం అంటే నీలోని ధైర్యం అంతే
జేగంటే మోగించాలి చలో చలో చలో చలో
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ


సుడులుండే సంద్రాన ఎన్నో
మింగేసే సొరచేపలుంటాయ్
ప్రాణంతో చేలాగాటమాడే లోతెంతున్న దూకేయ్
నడిచేటి నీ దారిలోనే
చీరేసే ముళ్ళెన్నోఉంటాయ్
నెత్తురునే చిందింకుంటు గమ్యం చేరాలోయ్
బంతిలో ఉన్న పంతాన్ని చూడలిరా
ఎంత కొడుతుంటె అంతంత లేస్తుందిరా
చుట్టూ కమ్మేసుకొస్తున్న చీకట్లని
చిన్న మిణుగుర్లు ఢీకొట్టి చంపేయ్ వా
నువ్వు... చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ

ఆకాశం తలవంచాలి భూకంపం రప్పించాలి
భీభత్సం సృష్టించాలి చలే చలో
నీకున్న సైన్యం అంటే నీలోని ధైర్యం అంతే
జేగంటే మోగించాలి చలో చలో చలో చలో


గాండ్రించే పులి ఎదురు వస్తే
కళ్ళల్లో కళ్ళెట్టి చూసేయ్
నీ కంట్లో ఎరుపంత చూసి దాని గుండె ఆగిపోదా
చెమటంటే చిందాలికదరా
అనుకుంటే గెలవాలికదరా
భయపడుతూ వెనకడుగు వద్దు
అంతం చూసైరా
అరటిచెట్టంత కత్తెట్టి కోసేసినా
కసిగా మళ్ళి మొలకెత్తి వస్తుందిరా
గాలిపటమేమో గగనాన్ని ఎదిరించదా
దానిలో ఎంత దమ్ముందో చూసావా
నువ్వు... చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ
చలే చలో ఓఒ ఓఒ ఓఓ

ఆకాశం తలవంచాలి భూకంపం రప్పించాలి
భీభత్సం సృష్టించాలి చలే చలో
నీకున్న సైన్యం అంటే నీలోని ధైర్యం అంతే
జేగంటే మోగించాలి చలో చలో చలో చలో

 

బుధవారం, డిసెంబర్ 13, 2017

వసంతమేది వరించి రాదు...

స్నేహగీతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్నేహ గీతం (2010)
సంగీతం : సునీల్ కశ్యప్
సాహిత్యం : చిన్ని చరణ్
గానం : కార్తీక్

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే

చినుకై రాలే మేఘాన్ని ఆపేనా ఎవరైనా
వెనుకడుగెయ్యక శిఖరాన్నే చేరాలోయ్ ఏమైనా
నీ కలలను చూపేనా కని పెంచిన అమ్మైనా
నీ కలతను చెరిపేనా సృష్టించిన బ్రహ్మైనా

నీకే సాధ్యం ....ఆ ఆ ఆ

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

పడినా లేచే కెరటాల ప్రతిబింబం బ్రతుకేగా
నడి రాతిరిని దాటందే ఉదయం చిగురించదుగా
ఆ నింగిని తాకేలా సంధిస్తే నీ బాణం
తన పరుగును ఆపేనా ఎదురయ్యే అవరోధం

గెలుపే తధ్యం .....ఆ ఆ ఆ

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

మంగళవారం, డిసెంబర్ 12, 2017

చల్ చలో చలో...

సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు మనం తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి (2015)
సంగీతం : దేవిశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : రఘు దీక్షిత్, సూరజ్ సంతోష్

రాజ్యం గెలిసినోడు రాజవుతాడూ
రాజ్యం ఇడిసినోడే రామచంద్రుడూ
యుద్ధం గెలిసేటోడు వీరుడు శూరుడూ
యుద్ధం ఇడిసేటోడే దేవుడూ

చల్ చలో చలో లైఫ్ సే మిలో
ఇదో కొత్త ఛాప్టర్ జస్ట్ సే హలో
చల్ చలో చలో చలించుదారిలో
ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యరో
తీపితోపాటుగా ఓ కొంత చేదు
అందించడం జిందగీకి అలవాటే
కష్టమే రాదనే గ్యారంటీ లేదు
పడేసి పరుగు నేర్పు ఆటె బ్రతుకంటే
అందుకో హత్తుకో ముందరున్న ఈక్షణాన్ని

చల్ చలో చలో లైఫ్ సే మిలో
ఇదో కొత్త ఛాప్టర్ జస్ట్ సే హలో
చల్ చలో చలో చలించుదారిలో
ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యరో

కన్నీళ్ళెందుకు ఉప్పగుంటాయ్
తీయగుంటే కడదాకా వదలవుగనక
కష్టాలెందుకు బరువుగుంటాయ్
తేలికైతే బ్రతుకంతా మోస్తూ దించవుగనక
ఎదురేలేని నీకుగాక
ఎవరికెదురు పడుతుంది నిప్పుల నడక
చూద్దాం అంటూ నీ తడాఖా
వచ్చింది ఇబ్బంది నువ్వున్న ఇంటిగడపదాక
పడ్డవాడే కష్టపడ్డవాడే పైకిలేచే ప్రతోడూ
ఒక్కడైనా కానరాడే జీవితాన్ని
పోరాడకుండ గెలిచినోడు

చల్ చలో చలో లైఫ్ సే మిలో
ఇదో కొత్త ఛాప్టర్ జస్ట్ సే హలో
చల్ చలో చలో చలించుదారిలో
ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యరో

మడతేనలగని షర్ట్ లాగా
అల్మరాలో పడివుంటే అర్ధంలేదు
గీతేతగలని కాగితంలా 
ఒట్టిచెదలు పట్టిపోతే ఫలితం లేనేలేదు
పుడుతూనే గుక్కపట్టినాక 
కష్టమన్న మాటే నీకు కొత్తేం కాదు
కొమ్మల్లో పడి చిక్కుకోకా 
ఆకాశం ఎత్తుల్లో ఏ గాలిపటం ఎగరలేదు 
ప్లస్సుకాదూ మైనస్సుకాదూ
అనుభవాలే ఏవైనా
ఓర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ
సాగిపోరా నీదైన గెలుపుదారిలోన

చల్ చలో చలో లైఫ్ సే మిలో
ఇదో కొత్త ఛాప్టర్ జస్ట్ సే హలో
చల్ చలో చలో చలించుదారిలో
ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యరో

సోమవారం, డిసెంబర్ 11, 2017

ఖేలో ఖేలో ఖేలోరే.. డోంట్ స్టాప్...

నాన్నకు ప్రేమతో చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నాన్నకు ప్రేమతో (2016)
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : రఘుదీక్షిత్

ఖేలో ఖేలో ఖేలోరే.. ఖేలో ఖేలో ఖేలోరే..
ఖేల్ ఖతమ్ అయ్యేదాకా డోంట్ స్టాప్ రే..
ఖేల్ ఖతమ్ అయ్యేదాకా డోంట్ స్టాప్ రే..

జీలో జీలో జీలోరే.. జీలో జీలో జీలోరే..
జిందగీని ఈదే దాకా డోంట్ స్టాప్ రే..
జిందగీని ఈదే దాకా డోంట్ స్టాప్ రే..
లక్కొచ్చి డోర్ నాక్ చేస్తాదని
వెయిట్ చేస్తూ యూ డోంట్ స్టాప్
షిప్పొచ్చి నిను సేవ్ చేస్తాదని
స్విమ్మింగ్ చేయడం యూ డోంట్ స్టాప్

డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..

వాళ్ళు నిన్ను విసిరేశామని అనుకోని, అనుకోని
వాళ్ళకు తెలియదు నువ్వు ఒక బంతివని, బంతివని
వాళ్ళు నిన్ను నరికేశామని అనుకోని అనుకోనీ
వాళ్ళకు తెలియదు నువ్వు ఒక నీటి ధారవని, ధారవని
వాళ్ళు నిన్ను పాతేశామని అనుకోని అనుకోని
వాళ్ళకు తెలియదు నువ్వు ఒక విత్తనమని, విత్తనమని
విత్తనమై మొలకెత్తు 
విత్తనమై మొలకెత్తు
వరదలాగ నువ్వు ఉప్పొంగు  
వరదలాగ నువ్వు ఉప్పొంగు
హెయ్ బంతిలాగ పైపైకెగురు

డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..

జల జల కురిసే వర్షం అంటే ఇష్టం అంటావు.
మరి ఆ వర్షం వస్తే గొడుగే అడ్డం పెట్టుకుంటావు
నులి నులి వెచ్చని ఎండలు ఎంతో ఇష్టం అంటావు
తీరా ఎండలు కాస్తే నీడల కోసం పరుగులు తీస్తావు
గలగల వీచే విండ్ అంటేనే ఇష్టం అంటావు
మరి విండే వస్తే విండోస్ అన్నీ మూసుకుంటావు
లైఫ్ అంటే ఇష్టం అంటూనే 
లైఫ్ అంటే ఇష్టం అంటూనే
కష్టానికి కన్నీరవుతావా 
కష్టానికి కన్నీరవుతావా
ఎదురీతకు వెనకడుగేస్తావా

డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..
డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎనఫ్..


ఆదివారం, డిసెంబర్ 10, 2017

కదులు కదులు పద...

మున్న చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మున్నా (2007)
సంగీతం : హారీస్ జయరాజ్
రచన : విశ్వ ??
గానం : కె.కె., విశ్వ 

కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
ఎవడు ఎవడు మనకెదురుగా నిలవడు కదా
కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
అదిరి పడకు ఇది రగిలిన యువకుల రొద
హో ఉవ్వేతైన ఉత్సాహాలు హోరేత్తాయి నేడు
ఉత్తేజాలు వెర్రెత్తాక చూపేయ్ జోరు
ముల్లోకాలు కమ్మేదాక చల్లారేది లేదు
దక్కేదేదో చిక్కేదాక తాడోపేడో తెల్చేయ్యాలా
అందనిదేది ఇలలోన మనసే పెడితే జానోన
అంచులు దాటే కసి ఉంటే గెలుపే మనది దేఖోన

కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
ఎవడు ఎవడు మనకెదురుగా నిలవడు కదా
కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
అదిరి పడకు ఇది రగిలిన యువకుల రొద

సిరులకు దొరకని మనిలేర మనసొక వరమేరా
తెలివిగా మనసును మదియిస్తే విజయం మనదేరా
నిలకడలో నేస్తం కలివిడిలో వస్త్రం
కృషి తోడై ఉంటే దిగి రాదా స్వర్గం
పంచేయ్ ఉల్లాసం నింపేయ్ చైతన్యం
కూల్చెయ్ కల్లోలం సాగీ ప్రస్థానం

కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
ఎవడు ఎవడు మనకెదురుగా నిలవడు కదా
కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
అదిరి పడకు ఇది రగిలిన యువకుల రొద

పదుగురు నడిచిన బాటలలో మసలితే పసలేదోయ్
విధిగతి సైతం ఎదురిస్తూ చరితను మార్చాలోయ్
సమరానికి సై సై పద పదరో రయ్ రయ్
విలయాలను వంచేయ్ వలయాలను తుంచేయ్
రారో రా నేస్తం నీ దే ఆలస్యం
చేసేయ్ పోరాటం అది నీ కర్తవ్యం.

కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
ఎవడు ఎవడు మనకెదురుగా నిలవడు కదా
కదులు కదులు పద చక చక తలపడు పద
అదిరి పడకు ఇది రగిలిన యువకుల రొద
హో ఉవ్వేతైన ఉత్సాహాలు హోరేత్తాయి నేడు
ఉత్తేజాలు వెర్రెత్తాక చూపేయ్ జోరు
ముల్లోకాలు కమ్మేదాక చల్లారేది లేదు
దక్కేదేదో చిక్కేదాక తాడోపేడో తెల్చేయ్యాలా
అందనిదేదీ ఇలలోన మనసే పెడితే జానోన
అంచులు దాటే కసి ఉంటే గెలుపే మనది దేఖోన
అందనిదేదీ ఇలలోన మనసే పెడితే జానోన
అంచులు దాటే కసి ఉంటే గెలుపే మనది దేఖోన


శనివారం, డిసెంబర్ 09, 2017

నీ ప్రశ్నలు నీవే...

కొత్తబంగారులోకం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం : మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు

నీ ప్రశ్నలు నీవే.. ఎవ్వరో బదులివ్వరుగా..!
నీ చిక్కులు నీవే.. ఎవ్వరో విడిపించరుగా..!
ఏ గాలో నిన్ను.. తరుముతుంటే అల్లరిగా..
ఆగాలో లేదో.. తెలియదంటే చెల్లదుగా..!

పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కననూ అంటుందా..!
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో సాగనంపక వుంటుందా..!

బతుకంటే బడి చదువా.. అనుకుంటే అతి సులువా..!
పొరపడినా బడినా.. జాలి పడదే కాలం మనలాగా..!
ఒక నిముషం కూడా ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా..!

అలలుండని కడలేదని అడిగేందుకే తెలివుందా..
కలలుండని కనులేవని నిత్యం నిదరోమందా..!
గతముందని గమనించని నడిరేయికి రేపుందా..
గతి తోచని గమనానికి గమ్యం అంటూ వుందా..!

వలపేదో వల వేస్తుంది వయసేమో అటు తోస్తుంది..
గెలుపంటే ఏదో ఇంతవరకు వివరించే ఋజువేముంది..
సుడిలో పడు ప్రతి నావా.. చెబుతున్నది వినలేవా..!

పొరబాటున చేయి జారిన తరుణం తిరిగొస్తుందా..
ప్రతి పూటొక పుటగా తన పాఠం వివరిస్తుందా..!
మనకోసమే తనలో తను రగిలే రవి తపనంతా..
కనుమూసిన తరువాతనే పెనుచీకటి చెబుతుందా..!

కడతేరని పయనాలెన్ని
పడదోసిన ప్రణయాలెన్ని..
అని తిరగేసాయా చరిత పుటలు
వెనుచూడక ఉరికే జతలు..
తమ ముందు తరాలకు
స్మృతుల చితులు అందించాలా ప్రేమికులు
ఇది కాదే విధి రాతా అనుకోదేం ఎదురీతా..!

పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కననూ అంటుందా..!
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో సాగానంపక వుంటుందా..!

బతుకంటే బడి చదువా.. అనుకుంటే అతి సులువా..!
పొరపడినా బడినా.. జాలి పడదే కాలం మనలాగా..!
ఒక నిముషం కూడా ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా..!

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 08, 2017

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి...

ఠాగూర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ ఆడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. వీడియో ఇక్కడ చూడచ్చు.


చిత్రం : ఠాగూర్ (2003)
సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం : బాలు

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి
సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను
నేను సైతం విశ్వ వృష్టికి
అశ్రువొక్కటి ధారవోసాను
నేను సైతం భువన ఘోషకు
వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోసానూ

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి
సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను


అగ్నినేత్ర ఉగ్ర జ్వాల దాచినా ఓ రుద్రుడా
అగ్ని శిఖలను గుండెలోనా అణచినా ఓ సూర్యుడా
పరశ్వధమును చేతబూనిన పరశురాముని అంశమా
హింసనణచగ ధ్వంస రచనలు చేసిన ఆచార్యుడా
మన్యం వీరుడు రామరాజు ధనుష్టంకారానివా
భగత్ సింగ్ కడసారి పలికిన ఇంక్విలాబ్ శబ్దానివా

అక్రమాలను కాలరాసిన ఉక్కు పాదం నీదిరా
లంచగొండుల గుండెలో నిదురించు సింహం నీవురా
ధర్మదేవత నీడలో పయనించు యాత్రే నీదిరా
కనులు కప్పిన న్యాయదేవత కంటి చూపైనావురా
సత్యమేవ జగతికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం నీవురా
లక్షలాది ప్రజల ఆశా జ్యోతివై నిలిచావురా

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి
సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను
నేను సైతం విశ్వ వృష్టికి
అశ్రువొక్కటి ధారవోసాను
నేను సైతం భువన ఘోషకు
వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోసానూ

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి
సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను

 

గురువారం, డిసెంబర్ 07, 2017

సంతోషం సగం బలం...

చిరునవ్వుతో చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చిరునవ్వుతో (2000)
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం : మణిశర్మ
గానం : బాలు
 
సంతోషం సగం బలం హాయిగ నవ్వమ్మా
ఆ సంగీతం నీ తోడై సాగవే గువ్వమ్మా
నవ్వే నీ కళ్లలో లేదా ఆ జాబిలి
నవ్వే ముంగిళ్లలో రోజూ దీపావళి...
ఓ... హో...

సంతోషం సగం బలం హాయిగ నవ్వమ్మా
ఆ సంగీతం నీ తోడై సాగవే గువ్వమ్మా
నవ్వే నీ కళ్లలో లేదా ఆ జాబిలి
నవ్వే ముంగిళ్లలో రోజూ దీపావళి...
ఓ... హో...

నిన్నటి నీడలే కనుపాపని ఆపితే
రేపటి వైపుగా నీ చూపు సాగదుగా
నిన్నటి నీడలే కనుపాపని ఆపితే
రేపటి వైపుగా నీ చూపు సాగదుగా
చుట్టమల్లే కష్టమొస్తే
కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుంటూ
కాళ్లు కడిగి స్వాగతించకూ
ఒక్క చిన్న నవ్వు నవ్వి
సాగనంపకుండా లేనిపోని సేవచేయకు
మిణుగురులా మిలమిల మెరిసే
దరహాసం చాలు కదా
ముసురుకునే నిశి విలవిలలాడుతూ
పరుగులు తియ్యదా
 
నవ్వే నీ కళ్లలో లేదా ఆ జాబిలి
నవ్వే ముంగిళ్లలో రోజూ దీపావళి...
ఓ... హో...

ఆశలు రేపినా అడియాశలు చూపినా
సాగే జీవితం అడుగైనా ఆగదుగా
ఆశలు రేపినా అడియాశలు చూపినా
సాగే జీవితం అడుగైనా ఆగదుగా
నిన్న రాత్రి పీడకల
నేడు తలచుకుంటూ
నిద్రమానుకోగలమా
ఎంత మంచి స్వప్నమైనా
అందులోనే ఉంటూ
లేవకుండా ఉండగలమా
కలలుగన్నవి కలలే అని
తెలిసినదే తెలివమ్మా
కలతలని నీ కిలకిలతో
తరిమెయ్యవే చిలకమ్మా
 
నవ్వే నీ కళ్లలో లేదా ఆ జాబిలి
నవ్వే ముంగిళ్లలో రోజూ దీపావళి...
ఓ... హో...

సంతోషం సగం బలం హాయిగ నవ్వమ్మా
ఆ సంగీతం నీ తోడై సాగవే గువ్వమ్మా
  

బుధవారం, డిసెంబర్ 06, 2017

ఏ జిందగీ You and I...

జల్సా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జల్సా (2008)
సంగీతం : దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : దేవీ శ్రీ ప్రసాద్

ఏ జిందగీ నడవాలంటే హస్తే హస్తే
నదిలో దిగీ ఎదురీదాలి అంతే.. అంతే
హీరోషిమా ఆగిందా ఆటంబాంబ్ వేస్తే
ఛల్ చక్ దే చక్ దే అంటే పడినా లేచొస్తామంతే
హకునా మటాటా అనుకో తమాషగా తలఊపి
వెరైటీగా శబ్ధం విందాం అర్ధం కొద్దిగా సైడుకి జరిపి
అదే మనం తెలుగులో అంటే డోంట్‌ వర్రీ బి హ్యాపీ
మరోరకంగా మారుద్దాం కొత్తదనం కలిపి

యు అండ్‌ ఐ లెట్స్ గో హై అండ్ డు భల్లే భల్లే
లైప్ ఈజ్ లైక్ సాటర్ డే నైట్ లెట్స్ డు భల్లే భల్లే
ఓ..ఒ..ఓ.. లెట్స్ డు భల్లే భల్లే
ఓ..ఒ..ఓ.. లెట్స్ డు భల్లే భల్లే

ఎన్నో రంగుల జీవితం నిన్నే పిలిచిన స్వాగతం
విన్నా నీలో సంశయం పోదా
ఉంటే నీలో నమ్మకం కన్నీరైన అమృతం
కష్టం కూడా అధ్భుతం కాదా
బొటానికల్ బాషలో పెటల్స్ పూరేకులు
మెటీరియల్ సైన్స్ లో కలలు మెదడు పెనుకేకలు
మెకానికల్ శ్వాసలో ఉసూరనే ఊసులు
మనస్సు పరి భాషలో మధురమైన కధలు

యు అండ్‌ ఐ లెట్స్ గో హై అండ్ డు భల్లే భల్లే
లైప్ ఈజ్ లైక్ సాటర్ డే నైట్ లెట్స్ డు భల్లే భల్లే
ఓ..ఒ..ఓ.. లెట్స్ డు భల్లే భల్లే
ఓ..ఒ..ఓ.. లెట్స్ డు భల్లే భల్లే

పొందాలంటే విక్టరీ పోరాటం కంపల్సరీ
రిస్కంటే ఎల్లామరి బోలో
ఎక్కాలంటే హిమగిరి ధిక్కారం తప్పనిసరి
కాలం మొక్కే హిస్టరీ లిఖ్ లో
ఉటోపియా ఊహలో అటో ఇటో సాగుదాం
యుఫోరియా ఊపులో ఎగసి ఎగసి చెలరేగుదాం
ఫిలాసఫీ చూపులో ప్రపంచమో బూటకం
ఎనాటమి ల్యాబులో మనకు మనం దొరకం

యు అండ్‌ ఐ లెట్స్ గో హై అండ్ డు భల్లే భల్లే
లైప్ ఈజ్ లైక్ సాటర్ డే నైట్ లెట్స్ డు భల్లే భల్లే
ఓ..ఒ..ఓ.. లెట్స్ డు భల్లే భల్లే
ఓ..ఒ..ఓ.. లెట్స్ డు భల్లే భల్లే


మంగళవారం, డిసెంబర్ 05, 2017

జాగో జాగోరె జాగో...

శ్రీమంతుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీమంతుడు (2015)
సంగీతం : దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : రఘు దీక్షిత్ & రీట

నేల నేల నేలా నవ్వూతోంది నాలా
నట్ట నడి పొద్దు సూరీడులా
వేల వేల వేలా సైన్యమై ఇవ్వాళా
దూసుకెళ్ళమంది నాలో కల
సర్ర సరా సరా ఆకాశం కోసెశా
రెండు రెక్కలు తొడిగేశా
గిర్ర గిర గిర్ర భూగోళం చుట్టురా
గుర్రాల వేగంతో తిరిగేశా
ఏ కొంచెం కల్తీ లేని కొత్త చిరుగాలై
ఎగరేశా సంతోషాల జెండా జెండా

జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో
జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో

వెతికా నన్ను నేను.. దొరికా నాకు నేను..
నాలో నేనె ఎన్నోవేల వేల మైళ్ళు తిరిగీ
పంచేస్తాను నన్ను.. పరిచేస్తాను నన్ను..
ఎనిమిది దిక్కులన్ని పొంగిపోయే ప్రేమై వెలిగీ
ఘుమ్మ ఘుమ ఘుమ గుండెల్ని తాకెలా
గాంధాల గాలల్లే వస్తా
కొమ్మ కొమ్మా రెమ్మా పచ్చంగా నవ్వేలా
పన్నీటి జల్లుల్నే తెస్తా
ఎడారి ని కడలిగా చేస్తా..చేస్తా

జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో
జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో


స్వార్ధం లేని చెట్టూ బదులే కోరనంటూ
పూలు పళ్ళు నీకు నాకు ఎన్నో పంచుతుందే
ఏమీ పట్టనట్టు బంధం తెంచుకుంటూ
మనిషే సాటి మనిషని చూడకుంటే అర్థం లేదే
సల్ల సలా సలా పొంగిందే నారక్తం
నా చుట్టూ కన్నీరే కంటే
విల్ల విల్లా విల్లా అల్లాడిందే ప్రాణం
చేతైనా మంచే చెయ్యకుంటే
ఇవ్వాలనిపించదా ఇస్తూ ఉంటే

జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో
జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో జాగోరె జాగో


సోమవారం, డిసెంబర్ 04, 2017

మౌనంగానే ఎదగమని...

నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమొరీస్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నా ఆటోగ్రాఫ్ (2004)
సంగీతం : M.M.కీరవాణి
రచన : చంద్రబోస్
గానం : చిత్ర

మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది

మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది
అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది
ఆకులన్ని రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది

మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది
అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది
ఆకులన్ని రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది

దూరమెంతో ఉందని దిగులు పడకు నేస్తమా
దరికి చేర్చు దారులు కూడ ఉన్నాయిగా
భారమెంతో ఉందని బాధపడకు నేస్తమా
బాధవెంట నవ్వుల పంట ఉంటుందిగా
సాగర మధనం మొదలవగానే విషమే వచ్చింది
విసుగే చెందక కృషి చేస్తేనే అమృతమిచ్చింది
అవరోధాల దీవుల్లో ఆనంద నిధి ఉన్నది
కష్టాల వారధి దాటిన వారికి సొంతమౌతుంది
తెలుసుకుంటె సత్యమిది
తలచుకుంటె సాధ్యమిది

మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది
అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది
ఆకులన్ని రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది

చెమట నీరు చిందగా నుదుటి రాత మార్చుకో
మార్చలేనిదేదీ లేదని గుర్తుంచుకో
పిడికిలే బిగించగా చేతి గీత మార్చుకో
మారిపోని కధలే లేవని గమనించుకో
తోచినట్టుగా అందరి రాతను బ్రహ్మే రాస్తాడు
నచ్చినట్టుగా నీ తలరాతను నువ్వే రాయాలి
మా ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలదించగా 
మా ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలదించగా
మా సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చేతులెత్తాలి
అంతులేని చరితలకి ఆది నువ్వు కావాలి

మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది
అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది
ఆకులన్ని రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది

ఆదివారం, డిసెంబర్ 03, 2017

నవ్వేవాళ్ళు నవ్వని / నీతోనే ఉంది ఈ ప్రపంచం

చెన్నకేశవరెడ్డి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : చెన్నకేశవ రెడ్డి (2002)
సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : శంకర్ మహదేవన్

నవ్వే వాళ్ళు నవ్వనీ
ఏడ్చే వాళ్ళు ఏడ్వనీ
పొగిడే వాళ్ళు పొగడనీ
తిట్టే వాళ్ళు తిట్టనీ
don't care


పూలే నీపై చల్లనీ
రాళ్ళే నీపై రువ్వనీ
ఎత్తుకు నిన్నేగరెయ్యనీ
గోతులు నీకై తీయనీ
don't care... నవ్వే వాళ్ళు

అనుకొన్నది నీవ్వే చెయ్‌
అనుమానం మాని చెయ్‌
నీ మనసే గట్టి చెయ్‌
నీదే రా పై చెయ్‌

నవ్వే వాళ్ళు నవ్వనీ
ఏడ్చే వాళ్ళు ఏడ్వనీ
పొగిడే వాళ్ళు పొగడనీ
తిట్టే వాళ్ళు తిట్టనీ
don't care


ఎంత ఎదిగినా ఒదగాలన్నది చెట్టును చూసి నేర్చుకో
క్రమశిక్షణ తో మెలగాలన్నది చీమను చూసి నేర్చుకో
చిరునవ్వుతో బ్రతకాలన్నది పువ్వును చూసి నేర్చుకో
ఓర్పు సహనం వుండాలన్నది పుడమిని చూసి నేర్చుకో
ఎంత తొక్కినా .. నిన్నెంత తొక్కినా ..
అంత పైకి రావాలన్నది బంతిని చూసి నేర్చుకో
నేర్చుకొన్నది పాటించేయి, ఓర్చుకొంటూ పనులే చేయి
నీదే రా పై చెయ్‌

నవ్వే వాళ్ళు నవ్వనీ
ఏడ్చే వాళ్ళు ఏడ్వనీ
పొగిడే వాళ్ళు పొగడనీ
తిట్టే వాళ్ళు తిట్టనీ
don't care


ఉన్నదున్నట్టు చెప్పాలన్నది అద్దాన్ని చూసి నేర్చుకో
పరులకి సాయం చేయాలన్నది సూర్యుణ్ణి చూసి నేర్చుకో
సోమరితనాన్ని వదలాలన్నది గడియారాన్ని చూసి నేర్చుకో
ప్రేమనందరికి పంచాలన్నది భగవంతుణ్ణి చూసి నేర్చుకో
ఎంత చెప్పినా... నేనంత చెప్పినా
ఇంకెంతో మిగులున్నది అది నీకు నీవు తెలుసుకో
నేర్చుకొన్నది పాఠం చేయి నలుగురికీ అది నేర్పించేయి
నీదే రా పై చెయ్‌

నవ్వే వాళ్ళు నవ్వనీ
ఏడ్చే వాళ్ళు ఏడ్వనీ
పొగిడే వాళ్ళు పొగడనీ
తిట్టే వాళ్ళు తిట్టనీ
don't care


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~అలాగే రాజా చెయ్యి వేస్తే చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను కూడా తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : రాజా చెయ్యి వేస్తే (2016)
సంగీతం : సాయికార్తీక్
సాహిత్యం : డా.వెనిగళ్ళ రాంబాబు
గానం : శ్రీ చరణ్, సాయికార్తీక్

నీతోనే ఉంది ఈ ప్రపంచం
నీ తీరు నేడు మార్చుకొంచెం
అంతా నీ వారే ఇదంతా నీ ఊరే
చూడు భూగోళం చిన్ని పల్లెటూరే
ముళ్ళే పరిచుంటే నీ కళ్ళే తెరిచుంటే
వెళ్ళే నీ దారికూడ పూలదారే

కష్టాలైనా నష్టాలైనా ఇష్టం అనుకో ఇకనుంచైనా
కన్నీరు కళ్ళను కడిగే పన్నీరన్నా
చచ్చే వరుకు నీవనుకుంది
సాధించే అవకాశం ఉంది
ఆ ధైర్యం నీగుండెల్లో ఉండాలన్నా..

నీతోనే ఉంది ఈ ప్రపంచం
నీ తీరు నేడు మార్చుకొంచెం

నీనోరుమంచిదైతే ప్రతి ఊరు మంచిదేలే
నీ చూపే గునపం ఐతే ప్రతి బీడూ పంటచేలే
నీ కుంటే ఓర్పు నేర్పు ఇక ఉంటుందన్నా మార్పు
మరి ఉదయిస్తేనే తూర్పు ఇది కాలం చెప్పే తీర్పు
ఉరుములు వద్దనుకుంటే వానచినుకేలేదయ్యో
దుక్కి దున్నొద్దంటే మొక్క పైకి రాదయ్యో
తీపి రోజూ తింటే నాలుకంతా చేదయ్యో
ఒత్తిడికూడా వరమనుకుంటే
పుత్తడికాదా జీవితమంతా

హృదయం లేని మాటలకన్నా
మాటల్లేని హృదయం మిన్నా
హృదయం లేని మాటలకన్నా
మాటల్లేని హృదయం మిన్నా
ఎదురీది ఏటిని దాటెయ్ ఎవరేమన్నా

నీతోనే ఉంది ఈ ప్రపంచం
నీ తీరు నేడు మార్చు కొంచెం

పోరుతప్పదంటే నువ్వు నీరుగారిపోకు
ఇక ఏరుదాటమంటే నువ్వు ధీరుడల్లే దూకు
సొమ్మొకటేనా గొప్ప తీసెయ్ తాళం కప్పా
పైసానీతో రాదు నీ పాపం పుణ్యం తప్పా
నిన్నా మొన్నా ఏమైనా నేటినుండే జీవించు
చావునె నువ్ చంపేస్తూ జీవితాన్నే ప్రేమించు
కన్నవాళ్ళ కళ్ళల్లో కలువపూలే పూయించు
జీవితశిల్పం చెక్కేదెవరూ
బాధలనే ఉలిదెబ్బలు నేస్తం

కొన్నాళ్ళయినా కొన్నేళ్ళయినా
గుండెల్లో సెగ రగిలించాలి
కొన్నాళ్ళయినా కొన్నేళ్ళయినా
గుండెల్లో సెగ రగిలించాలి
ముందుండి నీవే శంఖం మోగించాలి 

నీలోనే ఉంది చూడు స్వర్గం
నీ మనసే దాని రాజ మార్గం
ఓ సారి భగవద్గీత సుమతీశతకం
చదవాలోయ్ చిన్నా...


శనివారం, డిసెంబర్ 02, 2017

ఒకే ఒక జీవితం...

మిస్టర్ నూకయ్య చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మిస్టర్ నూకయ్య (2012)
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : హరిచరణ్

ఒకే ఒక జీవితం ఇది చేయి జారిపోనీకు
మళ్లీ రాని ఈ క్షణాన్ని మన్ను పాలు కానీకు
కష్టమనేది లేని రోజంటూ లేదు కదా
కన్నీరు దాటుకుంటూ సాగిపోగ తప్పదుగా

హో ఓ ఓ అమ్మ కడుపు వదిలిన అడుగడుగు
హో ఓ ఓ ఆనందం కోసమే ఈ పరుగు
హో ఓ ఓ కష్టాల బాటలో కడ వరకు
హో ఓ ఓ చిరునవ్వు వదలకు

నువ్వెవరు నేనెవరు రాసినదెవరు మన కథలు
నువ్వు నేను చేసినవా మన పేరున జరిగే పనులు
ఇది మంచి అని అది చెడ్డదని
తూకాలు వేయగల వారెవరు
అందరికి చివరాకరికి తుది తీర్పు ఒక్కడే పైవాడు
అవుతున్న మేలు కీడు అనుభవాలేగా రెండు
దైవం చేతి బొమ్మలేగా నువ్వు నేను ఎవరైనా
తలో పాత్ర వేయకుంటే కాల యాత్ర కదిలేనా

హో ఓ ఓ నడి సంద్రమందు దిగి నిలిచాకా
హో ఓ ఓ ఎదురీదకుండ మునకేస్తావా
హో ఓ ఓ నిను నమ్ముకున్న నీ ప్రాణాన్ని
హో ఓ ఓ అద్దరికి చేర్చవా

పుట్టుకతో నీ అడుగు ఒంటరిగా మొదలైనదిలే
బతుకు అనే మార్గములో తన తోడెవరు నడవరులే
చీకటిలో నిశి రాతిరిలో నీ నీడ కూడా నిను వదులునులే
నీ వారను వారెవరు లేరంటూ నమ్మితే మంచిదిలే
చితి వరకు నీతో నువ్వే చివరంట నీతో నువ్వే
చుట్టూ ఉన్న లోకమంత నీతో లేనే లేదనుకో
నీకన్నుల్లో నీరు తుడిచే చేయి కూడా నీదనుకో

హో ఓ ఓ లోకాన నమ్మకం లేదసలే
హో ఓ ఓ దాని పేరు మోసమై మారేనులే
హో ఓ ఓ వేరెవరి సాయమో ఎందుకులే
హో ఓ ఓ నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 01, 2017

జగడ జగడ జగడం...

గీతాంజలి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గీతాంజలి (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు పిక్కటిల్లిపోయే రంపం పం పం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

ఆడేదే వలపు నర్తనం
పాడేదే చిలిపి కీర్తనం
సయ్యంటే సయ్యాటలో హే హే
మా వెనకే ఉంది ఈ తరం
మా శక్తే మాకు సాధనం
ఢీ అంటే ఢీ ఆటలో
నేడేరా నీకు నేస్తమూ రేపే లేదూ
నిన్నంటే నిండు సున్నరా రానే రాదూ
ఏడేడు లోకాలతోనే
బంతాటలాడాలి ఈనాడే
తక తకధిమి తకఝం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

పడనీరా విరిగి ఆకసం
విడిపోనీ భూమి ఈక్షణం
మాపాట సాగేనులే హో హో
నడిరేయే సూర్య దర్శనం
రగిలింది వయసు ఇంధనం
మావేడి రక్తాలకే
ఓ మాట ఒక్క బాణమూ మా సిధ్ధాంతం
పోరాటం మాకు ప్రాణమూ మా వేదాంతం
జోహారు చెయ్యాలి లోకం
మా జోరు చూశాక ఈనాడే
తక తకధిమి తకఝణు

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భుగల భగల గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు పిక్కటిల్లిపోయే రంపం పం పం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

తకిట తకిట తకిట తకధిమితక
తకిట తకిట తకిట తకధిమితక
తకిట తకిట తకిట తకధిమితక తాం తాం తాం

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail