శనివారం, ఆగస్టు 19, 2017

మనసే పాడెనులే...

సంకీర్తన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సంకీర్తన (1987)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, జానకి

తందన్న తానన్న తననననా నాన
తందన్న తానన్న తననననా నాన...
తందన్న తానన్న తందన్న తానన్న
తందన్న తందన్ననా

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే

ఆ ఆ ఆ...ఆఆఆఆఆఆ..

కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే...
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో
కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో

అందియలై మ్రోగే సందెలోనే.. అంచులు తాకే అందాలేవేవో
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
కొలను విడని నవ కమలం.. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం.. కొలను విడని నవ కమలం
అది మీటే నాలో ఒదిగిన కవితల

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే

మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే

 

శుక్రవారం, ఆగస్టు 18, 2017

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని..

ఈ ఏడాదికి చివరి శ్రావణ శుక్రవారమైన ఈ రోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : ఎస్.వరలక్ష్మి

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


అనుపమ కౌస్తుభ మణియందు నెలకొని
అనుపమ కౌస్తుభ మణియందు నెలకొని
నీ హృదయ పీఠాన నివసించుదాన
శ్రీదేవిని నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని


పాలకడలిలో ప్రభవించి.. మురిపాల కడలిలో తేలితిని
పాలకడలిలో ప్రభవించి.. మురిపాల కడలిలో తేలితిని
పదునాల్గు భువనాలు పరిపాలించు
నీ మది నేలి లాలించు భాగ్యము నాదే

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


కలిమికి నేనే దేవతనైన.. నీ చెలిమియె నా కలిమి కదా
కలిమికి నేనే దేవతనైన.. నీ చెలిమియె నా కలిమి కదా
ఎనలేని అనురాగ సంతోషములతో.. ఆ.. ఆ
ఆ... ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
ఎనలేని అనురాగ సంతోషములతో
యేనాటికీ మనకు ఎడబాటులేదు
యేనాటికీ మనకు ఎడబాటులేదు

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని

 

గురువారం, ఆగస్టు 17, 2017

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే..

అశోక చక్రవర్తి సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అశోక చక్రవర్తి (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము
ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము
ఒడినే గుడిగా మలచి.. తమనే వలచి.. పిలిచే.. వేళ

ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము
ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము
ఎదలా ఎదుటే మెరిసీ.. వలపై.. ఇలపై.. నిలిచే.. వేళ

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము

నీ రాధనేరా.. ఆడాలిరా రాసలీల
శ్రీకృష్ణుడల్లే వస్తానులే.. వేసి ఈల

నీకెందుకా దేవి పూజ.. నేనుండగ బ్రహ్మచారి
పూజారినే వలచుటేల.. ఈ దేవతే కాలుజారి
అందుకో.. మహానుభావుడా కౌగిలినే కానుకగా
ఆపవే బాలికా.. చాలికా...

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనం
ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము

నీ కొంగు జారి.. శృంగారమే ఆరబోసే
నీ దొంగ చూపే.. నా లేత ప్రాణాలు తీసే

నిన్నంటుకున్నాక రేయి.. కన్నంటుకోనంది బాలా
గుళ్ళోకి నే తెచ్చుకుంటే.. మెళ్ళోకి చేరింది మాల
అందుకే వరించు ఘాటుగా.. కిమ్మనకా.. పొమ్మనక
ఆపరా.. నా దొర.. తొందరా

ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము
ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము

ఒడినే గుడిగా మలచి.. తమనే వలచి.. పిలిచే.. వేళ
ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము


బుధవారం, ఆగస్టు 16, 2017

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో...

ఆఖరి పోరాటం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆఖరి పోరాటం (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో... హొయ్
లేలేత వణుకు అందగత్తెలో... హొయ్
మబ్బే కన్ను గీటే అరె మతే పైట దాటే
చలే కొరుకుతుంటే హొయ్ చెలే వణుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా... హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా...

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో... హొయ్
లేలేత వలపు అందగాడిలో... హొయ్
ఈడే ఉరుముతుంటే... నేడే తరుముతుంటే
సరాగాలేతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పదా అంది పడుచు పూపొదా.. హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా
పదా అంది పడుచు పూపొదా..హోయ్..
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా

ఈ గాలితో ఒకే చలీ ఈ దెబ్బతో అదే బలి
ఈ తేమలో ఒకే గిలీ ఈ పట్టుతో సరే సరి

నీ తీగకే గాలాడక.. నా వీణలే అల్లాడగా
నరాలన్ని వేడి పదాలెన్నొ పాడా
వరాలిచ్చి పోరా వరించాను లేరా
చల్లని జల్లుల సన్నని గిల్లుడు సాగిన వేళా.. కురిసిన

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో.. హొయ్
లేలేత వణుకు అందగత్తెలో.. హొయ్

మబ్బే కన్ను గీటే మతే పైట దాటే
సరాగాలేతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పదా అంది పడుచు పూపొదా... హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా ...హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా

యా యా యా యా యా యా....
ఈ వానలా కథేమిటో నా ఒంటిలో సొదెందుకో
నీకంటిలో కసేమిటో నాకంటినీ తడెందుకో
తొలివానలా గిలిగింతలో పెనవేసినా కవ్వింతలో
ఎదే మాట రాకా పెదాలందు ఆడా
శృతే మించిపోయి లయే రేగిపోగా
మబ్బుల చాటున ఎండలు సోకిన అల్లరి వేళా మెరిసిన

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్
లేలేత వలపు అందగాడిలో హొయ్
ఈడే ఉరుముతుంటే నేడే తరుముతుంటే
చలే కొరుకుతుంటే హొయ్ చెలే వణుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా
పదా అంది పడుచు పూపొదా హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా


మంగళవారం, ఆగస్టు 15, 2017

మాదీ స్వతంత్ర దేశం...

మిత్రులందరకు స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారు స్వరపరచిన ఒక దేశభక్తి గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన వీడియో ఆంధ్రకేసరి చిత్రంలోనిది ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి పాట ఇక్కడ వినవచ్చు.


సంగీతం : బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
సాహిత్యం : బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు 
గానం : టంగుటూరి సూర్యకుమారి

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి
మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి
భరతదేశమే మా దేశం భారతీయులం మా ప్రజలం
భరతదేశమే మా దేశం భారతీయులం మా ప్రజలం
మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

వింధ్య హిమవత్ శ్రీనీలాదుల సంధ్యారుణిత నవాశలు మావి
గంగా గోదావరీ సహ్యజా తుంగ తరంగిత హృదయాల్ మావి
గంగా గోదావరీ సహ్యజా తుంగ తరంగిత హృదయాల్ మావి

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

ఆలయమ్ముల శిల్పవిలాసం ఆరామమ్ముల కళాప్రకాశం
ఆలయమ్ముల శిల్పవిలాసం ఆరామమ్ముల కళాప్రకాశం
మొగల్ సమాధుల రసదరహాసం మాకు నిత్యనూతనేతిహాసం

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

అహింసా పరమో ధర్మ: సత్యం వద ధర్మం చర
అహింసా పరమో ధర్మ: సత్యం వద ధర్మం చర
ఆది ఋషుల వేదవాక్కులు మా గాంధీ గౌతముల సువాక్కులు
ఆది ఋషుల వేదవాక్కులు మా గాంధీ గౌతముల సువాక్కులు

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

స్వతంత్రతా భ్రాతృత్వాలు సమతా మా సదాశయాలు
జననీ ఓ స్వతంత్ర దేవీ కొనుమా నివాళులు మావి
జననీ ఓ స్వతంత్ర దేవీ కొనుమా నివాళులు మావి

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి


సోమవారం, ఆగస్టు 14, 2017

సరిగమపదని స్వరధార...

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ (1984)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు   

తననం తననం తననం
గమప మపని దనిసా...
సనిదప సనిదప
దపగరి దపగరి
సనిద నిదప దపగ
పగరిస సా పా గరి సా
సా సా సా సా
రీ రీ రీ రీ
గా గా గా గా
పా పా పా పా


సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
వీణవై... వేణువై... మువ్వవై... వర్ణమై...
గని దని గప గరి సరి స ని సా
వీణవై.. జాణవై.. వేణువై... వెలధివై
మువ్వవై.. ముదితవై.. వర్ణమై.. నా స్వర్ణమై
నెలవంక పల్లకిలొ ఇలవంక దిగిరావె

సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
నెలవంక పల్లకిలొ ఇల్లవంక దిగిరావె
సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతారా


అరుణం అరుణం ఒక చీరా... అంబరనీలం ఒక చీరా
అరుణం అరుణం ఒక చీరా... అంబరనీలం ఒక చీరా
మందారంలో మల్లికలా ఆకాశంలో చంద్రికలా
అందాలన్నీ అందియలై.. శృంగారంలో నీ లయలై
అందాలన్నీ అందియలై.. శృంగారంలో నీ లయలై
అలుముకున్న భూతావిలా.. అలవికాని పులకింతలా
హిందోళ రాగ గంధాలు నీకు ఆందోళికా సేవగా

ఆ....ఆ....ఆ....ఆ....
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
నెలవంక పల్లకిలొ ఇలవంక దిగిరావె
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతార


హరితం హరితం ఒక చీరా... హంసల వర్ణం ఒక చీరా
హరితం హరితం ఒక చీరా... హంసల వర్ణం ఒక చీరా
శాద్వరాన హిమదీపికలా.. శరద్వేళ అభిసారికలా
చరణాలన్నీ లాస్యాలై... నీ చరణానికి దాస్యాలై
అష్టపదుల ఆలాపనే... సప్తపదుల సల్లాపమై
పురివిప్పుకున్న పరువాల పైట సుదతినేవీవగా ఆ....

ఆ.....ఆ.....ఆ.....ఆ.....ఆ.....
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
నెలవంక పల్లకిలొ ఇలవంక దిగిరావె
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతారా..

 

ఆదివారం, ఆగస్టు 13, 2017

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి...

గీతాంజలి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గీతాంజలి (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా తీయగా
ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా
ఓ పాపా లాలి

నా జోలలా లీలగా తాకాలని గాలినే కోరనా జాలిగా
నీ సవ్వడే సన్నగా ఉండాలని కోరనా గుండెనే కోరిక
కలలారని పసి పాప తల వాల్చిన వొడిలో
తడి నీడలు పడనీకే ఈ దేవత గుడిలో
చిరు చేపల కనుపాపలకిది నా మనవీ

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా తీయగా
ఓ పాపా లాలి

ఓ మేఘమా ఉరమకే ఈ పూటకి గాలిలో తేలిపో వెళ్ళిపో
ఓ కోయిలా పాడవే నా పాటని తీయనీ తేనెలే చల్లిపో
ఇరు సందెలు కదలాడే యెద ఊయల వొడిలో
సెలయేరుల అల పాటే వినిపించని గదిలో
చలి ఎండకు సిరివెన్నలకిది నా మనవీ

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా తీయగా
ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా
ఓ పాపా లాలి

 

శనివారం, ఆగస్టు 12, 2017

మోహం అనెడు...

సింధుభైరవి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సింధుభైరవి (1985)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్

మోహం అనెడు హాలాహలమిదె
మండు మాడ్చు హృదయం
వ్యసనం అనెడు చెలియ బింబం
వెతలు పెంచు విలయం

మోహం అనెడు మాయావతిని
నేను కూల్చి పూడ్చవలయు
కాని ఎడల ముందు నిశ్వాసములు
నిలచి పోవ వలయు
దేహం సర్వం మోహం సర్పయాగం
చేసేనహోరాత్రం

తల్లీ ఇపుడు నీవే వచ్చి
నన్ను బ్రోవవలయు వేగం
మదిలో నీదు ఆధిక్యం బలిమిని
వయసు పొగరు బాధించు
విరసమలవి శోధించు
కల తెలవారు వరకు పీడించు

ఆశ ఎదను వ్యధ చేసి వేధించె
కాంక్ష తీర్చునది
దీక్ష పెంచునది
నీవే దేవీ.. నీవే దేవీ


శుక్రవారం, ఆగస్టు 11, 2017

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ...

లక్ష్మీ పూజ చిత్రంలో ఒక చక్కని పాట ఈ శ్రావణ శుక్రవారం రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లక్ష్మీ పూజ (1979)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం :  వీటూరి
గానం : జానకి

శ్రీ లక్ష్మీ... జయలక్ష్మీ.. 
సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ

పాలకడలిలో ప్రభవించినావు
మురిపాల మాధవుని వరియించినావు
పాలకడలిలో ప్రభవించినావు
మురిపాల మాధవుని వరియించినావు
శ్రీపతి హృదయానా...
శ్రీపతి హృదయాన కొలివైతివమ్మా
నా పతి పాదాల నను నిలుపవమ్మా

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ

అన్ని జగాలకు మూలము నీవే ఆదిలక్ష్మివమ్మా
పాడిపంటలను ప్రసాదించు నవ ధాన్యలక్ష్మివమ్మా
భీరులనైనా ధీరులజేసే ధైర్యలక్ష్మివమ్మా
జగతికి జయమును కలిగించే గజలక్ష్మివి నీవమ్మ
వంశము నిలిపే పాపలనిడు సంతానలక్ష్మివమ్మా
కార్యములన్నీ సఫలము జేసే విజయలక్ష్మివమ్మా
జనులకు విధ్యాభుద్దులు నేర్పే విద్యాలక్ష్మి నీవమ్మా
సర్వ సౌభాగ్యములను సంపదనిచ్చే భాగ్యలక్ష్మివి నీవమ్మా

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ


గురువారం, ఆగస్టు 10, 2017

కనివిని ఎరుగని పులకింత...

సింధూరపువ్వు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం : మనోజ్ గ్యాన్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు, చిత్ర

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

పూల వయసు పూచినది ప్రేమ దారి కాచినదీ 
పూజకోరి పూవే తానై పూజకొరకు వేచినది 
ఆశలన్ని ఊరించీ కథలు తోటి పలికించే 
సంధ్య వేళ నన్నే చేరి దోరవయసు కవ్వించే 
ఉరికెనులే మనకలలు తరగని సిరులై రావా 
నీ పాల వలపు నను శృతి చేసే 
నీ నీలి కనులే వలవేసే 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత

అందమైన నెలవంకా ఆకశాన్ని మరిచినను 
నీవు లేక నేలేనే నిను నేను విడిచి పోలేనే
వానజల్లు వెనువెంట ఇంద్రధనసు రాకున్నా 
పలకరించు నా హృదయం నీకు సొంతమే కానీ
మదిలోని తలపులనే కదిలించీ రావా 
రాగాల సాగరం నీదేనా 
ఈ వేళ విరిసినే విరివాన 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత

వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను
 

బుధవారం, ఆగస్టు 09, 2017

రేగుతున్నదొక రాగం...

డాన్స్ మాస్టర్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్ (1986)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

రేగుతున్నదొక రాగం ఎదలో సొదలా
రేపుతున్నదొక మొహం నదిలో అలలా
కనులే ముద్దులాడగా..
కలలే కన్ను గీటగా.. కసిగా

రేగుతున్నదొక రాగం ఎదలో సొదలా
రేపుతున్నదొక మొహం నదిలో అలలా

చెక్కిళ్ళలో ముద్దు చెమ్మ తడి ఆరకున్నది
నీ కళ్ళలో నీటి బొమ్మ కదలాడిందే
తెలిపింది కన్నె గళమే మనువాడలేదని
ఓ పువ్వు పూసింది ఒడిలో తొలి ప్రేమల్లే
మెలకువే స్వప్నమై మెలి తిరిగెను నాలో
ఒరిగినా ఒదిగినా హత్తుకొనే ప్రేమ
నీ పిలుపే పిలిచే వలపై పెదవుల్లో దాగి

రేగుతున్నదొక రాగం ఎదలో సొదలా
రేపుతున్నదొక మొహం నదిలో అలలా
కనులే ముద్దులాడగా..
కలలే కన్ను గీటగా.. కసిగా

రేగుతున్నదొక రాగం ఎదలో సొదలా
రేపుతున్నదొక మొహం నదిలో అలలా

తారాడు తలపులెన్నో నీలాల కురులలో
తనువు మరచిపోయే మరులే పొంగే
ముద్దాడసాగె పెదవి ఒక మూగ భావమే
చాటు కవితలన్నీ అనురాగాలే
పెదవులే విచ్చిన మల్లె పూల వాసన
సొగసులే సోకినా వయసుకే దీవెన
వీరెవరో జత కోకిలలో.. ఎద లేడై లేచి

రేగుతున్నదొక రాగం ఎదలో సొదలా
రేపుతున్నదొక మొహం నదిలో అలలా
కనులే ముద్దులాడగా...
కలలే కన్ను గీటగా.. కసిగా

రేగుతున్నదొక రాగం ఎదలో సొదలా
రేపుతున్నదొక మొహం నదిలో అలలా 
 


మంగళవారం, ఆగస్టు 08, 2017

తియ్యన్ని దానిమ్మ...

నిరీక్షణ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : నిరీక్షణ (1981)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, ఎస్.పి.శైలజ

తియ్యన్ని దానిమ్మ కొమ్మల్లోనంట
చిన్నారి పొన్నారి చిలకల్ల జంట
చేస్తున్న కమ్మని కాపురమూ
చూస్తున్న కన్నుల సంబరమూ
ప్రేమకు మందిరమూ

తియ్యన్ని దానిమ్మ కొమ్మల్లోనంట
చిన్నారి పొన్నారి చిలకల్ల జంట
చేస్తున్న కమ్మని కాపురమూ
చూస్తున్న కన్నుల సంబరమూ
ప్రేమకు మందిరమూ

తియ్యన్ని దానిమ్మ కొమ్మల్లోనంట
చిన్నారి పొన్నారి చిలకల్ల జంట

ఒకదేహం ఒకప్రాణం తమ స్నేహంగా
సమభావం సమభాగం తమ పొందుగా
చిలకమ్మ నెయ్యాలే ఉయ్యాలగా
చెలికాని సరసాలే జంపాలగా
అనురాగం ఆనందం అందాలుగా
అందాల స్వప్నాలే స్వర్గాలుగా
ఎడబాసి మనలేనీ హృదయాలుగా
ముడిపడ్డ ఆ జంట తొలిసారిగా
గూడల్లుకోగా పుల్లల్లుతేగా
చెలికాడు ఎటకో పోగా..
అయ్యో... పాపం..
వేచెను చిలకమ్మ

తియ్యన్ని దానిమ్మ కొమ్మల్లోనంట
చిన్నారి పొన్నారి చిలకల్ల జంట

ఒక వేటగాడెందో వలపన్నగా
తిరుగాడు రాచిలుక గమనించక
వలలోన పడి తాను అల్లాడగా
చిలకమ్మ చెలికాని సడికానక
కన్నీరు మున్నీరై విలపించగా
ఇన్నాళ్ళ కలలన్నీ కరిగించగా
ఎలుగెత్తి ప్రియురాలు రోదించగా
వినలేని ప్రియుడేమో తపియించగా
అడివంతా నాడు ఆజంట గోడు
వినలేక మూగైపోగా...
అయ్యో... పాపం...
వేచెను చిలకమ్మ

తియ్యన్ని దానిమ్మ కొమ్మల్లోనంట
చిన్నారి పొన్నారి చిలకల్ల జంట
చేస్తున్న కమ్మని కాపురమూ
చూస్తున్న కన్నుల సంబరమూ
ప్రేమకు మందిరమూ

తియ్యన్ని దానిమ్మ కొమ్మల్లోనంట
చిన్నారి పొన్నారి చిలకల్ల జంటా 
 


సోమవారం, ఆగస్టు 07, 2017

ఎన్నియల్లో.. మల్లియల్లో..

శివ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శివ (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, చిత్ర

ఎన్నియల్లో.. మల్లియల్లో.. ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో.. తుళ్ళింతల్లో.. ఎన్నెన్ని కావ్యాలో

ఒంపుల్లో ఉన్న హంపి శిల్పాలు
ఒళ్ళంటుకుంటె చాలు నాట్యాలు
శృంగార వీణ రాగాలే... హోయ్!

ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో.. ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో తుళ్ళింతల్లో.. ఎన్నెన్ని కావ్యాలో

సిగ్గేయగా.. బుగ్గ మొగ్గ.. మందార ధూళే దులిపే
జారేసినా.. పైటంచునా.. అబ్బాయి కళ్ళే నిలిచే

సందిళ్ళకే చలి వేస్తుంటే.. అందించవా సొగసంతా
ఒత్తిళ్ళతో ఒలిచేస్తోంటే.. వడ్డించనా వయసంతా

వెలుగులో కలబడే కళలు కన్నా
తనువులో తపనలే కదిపిన కధకళి లోనా

ఎన్నియల్లో.. మల్లియల్లో.. ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో.. తుళ్ళింతల్లో.. ఎన్నెన్ని కావ్యాలో

ఈ చీకటే.. ఓ చీరగా.. నా చాటు అందాలడిగే
ఈ దివ్వెలా.. క్రీనీడలే.. నీ సోకులన్నీ కడిగే

నీ మబ్బులే గుడి కడుతుంటే .. జాబిల్లిలా పడుకోనా
తబ్బిబుతో తడబడుతుంటే.. నీ గుండెలో నిదరోనా

ఉదయమే అరుణమై.. ఉరుముతున్నా
చెదరని నిదరలో.. కుదిరిన పడకలలోనా

ఎన్నియల్లో.. మల్లియల్లో.. ఎన్నెన్ని అందాలో
కవ్వింతల్లో.. తుళ్ళింతల్లో.. ఎన్నెన్ని కావ్యాలో
ఒంపుల్లో ఉన్న హంపి శిల్పాలు
ఒళ్ళంటుకుంటె చాలు నాట్యాలు
శృంగార వీణ రాగాలే... హోయ్!

ఎన్నియల్లో మల్లియల్లో ఎన్నెన్ని అందాలో
లలలల..లలలలలా.. 

 

ఆదివారం, ఆగస్టు 06, 2017

చలాకి చిన్నది వుంది...

నాయకుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ వినవచ్చు. ఈ పాట ఇళయరాజా గారి గొంతులో వినాలంటే తమిళ్ వర్షన్ ఇక్కడ వినవచ్చు.


చిత్రం : నాయకుడు (1987)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ / వెన్నెలకంటి
గానం : బాలు, శైలజ 

హొయ్యా హొయ్ హొయ్ హొయ్యా హొయ్
హొయ్యా హొయ్ హొయ్ హొయ్యా హొయ్
చలాకి చిన్నది వుంది.. మజాలకు రమ్మంటుంది
చలాకి చిన్నది వుంది.. మజాలకు రమ్మంటుంది
ఒకే ఒకటిమ్మంటుంది..
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్
మసకేళ చూడు.. నీకుంది తోడు
రాచిలక అందం.. రాతిరికే సొంతం

చలాకి చిన్నది వుంది.. మజాలకు రమ్మంటుంది
ఒకే ఒకటిమ్మంటుంది.. హొయ్యా హొయ్..
అది ఏందది హొయ్

చూపులలోన చుక్కలు చూడాలి.. తజుం తజుం తజుం
నీ చేతలలోన దిక్కులు అదరాలి.. తజుం తజుం తజుం
అరె...చూపులలోన చుక్కలు చూడాలి.. తజుం తజుం తజుం
నీ చేతలలోన దిక్కులు అదరాలి.. తజుం తజుం తజుం

మోజులమాటున కసికసిగా ముద్దుల దొంతరివ్వాలి
వెచ్చని వన్నెల చాటున నే ముచ్చటలాడుకోవాలి
నువ్వాడాలి.. నే పాడాలి.. పడవూగాలి హొయ్

చలాకి చిన్నది వుంది
మజాలకు రమ్మంటుంది
ఒకే ఒకటిమ్మంటుంది
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్

కోకా రైకా గుసగుసలాడేనే.. తజుం తజుం తజుం
నా అల్లరి కోరిక ఎన్నెల కాసేనే.. తజుం తజుం తజుం
అహ కోకా రైకా గుసగుసలాడేనే.. తజుం తజుం తజుం
నా అల్లరి కోరిక ఎన్నెల కాసేనే.. తజుం తజుం తజుం

నీలో ఒదిగి నిలువెల్లా.. అల్లుకుపోతా సిలకమ్మ
గూటికి సేరే గువ్వల్లే.. ఒడిలో వాలవె చిట్టెమ్మ
నువ్వాడాలి.. నే పాడాలి.. పడవూగాలి హొయ్

చలాకి చిన్నది వుంది.. మజాలకు రమ్మంటుంది
చలాకి చిన్నది వుంది.. మజాలకు రమ్మంటుంది
ఒకే ఒకటిమ్మంటుంది..
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్..
మసకేళ చూడు.. నీకుంది తోడు హోయ్
రాసిలక అందం.. రాతిరికే సొంతం

చలాకి చిన్నది వుంది
మజాలకు రమ్మంటుంది
ఒకే ఒకటిమ్మంటుంది
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్....

హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్..
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్..
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్..
హొయ్యా హొయ్.. అది ఏందది హొయ్..
 


శనివారం, ఆగస్టు 05, 2017

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు...

ప్రేమ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ప్రేమ (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సంగీతం : ఆత్రేయ
గానం : బాలు, చిత్ర

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు
ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు

వద్దు వద్దు అంటూ పోతే చిన్నదానా
ఎప్పుడంట ఇచ్చేదంటా
కన్నెముద్దు ఇచ్చుకుంటే చిన్నవాడా
పెళ్లిదాకా ఆగవంటా

కళ్ళతోటే పెళ్లయింది చాల్లే

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు
ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు

ఆద్యంతమూ లేని అమరానందమే ప్రేమ
ఏ బంధమూ లేని తొలి సంబంధమే ప్రేమ
ప్రేమ దివ్యభావము ప్రేమ దైవరూపము
ప్రేమ జీవరాగము ప్రేమ జ్ఞానయోగము

మనసున పారే సెలయేరు ప్రేమ
అలసట తీర్చే చిరుగాలి ప్రేమ
హద్దులేవీ లేనిది అందమైన ప్రేమ..

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు
వద్దు వద్దు అంటూ పోతే చిన్నదానా
ఎప్పుడంట ఇచ్చేదంటా
కన్నెముద్దు ఇచ్చుకుంటే చిన్నవాడా
పెళ్లిదాకా ఆగవంటా

కళ్ళతోటి పెళ్లయింది చాల్లే

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు

ఇవ్వు ఇవ్వు.... ఆహాహాహా...
ఒక్క ముద్దు... ఊహూహూ...

ఓ అల్లరి ప్రేమ ఇక ఆడించకు నన్ను
ఓ టక్కరి ప్రేమ ఇక లాలించకు నన్ను
నీకు నేను సొంతము నాకు నీవు సర్వము
నీవు నాకు దేహము నేను నీకు ప్రాణము
ప్రతిరోజూ నీ ఉదయాన్ని నేను
ప్రతిరేయీ నీ నెలవంక నేను
జన్మలెన్ని మారినా ప్రేమ పేరు ప్రేమే..

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు
వద్దు వద్దు అంటూ పోతే చిన్నదానా
ఎప్పుడంట ఇచ్చేదంటా
కన్నెముద్దు ఇచ్చుకుంటే చిన్నవాడా
పెళ్లిదాకా ఆగవంటా

కళ్ళతోటే పెళ్లయింది చాల్లే

ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
ఇవ్వలేంది అడగవద్దు
ఆ.. ఇవ్వు ఇవ్వు.. ఆహాహాహా..
ఒక్క ముద్దు.. ఊహూహూ..శుక్రవారం, ఆగస్టు 04, 2017

శ్రీకరమగు పరిపాలన...

మహాకవి కాళిదాసు చిత్రంలోని ఓ అమ్మవారి పాటను ఈ శ్రావణ శుక్రవారంరోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మహాకవికాళిదాసు (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం : పి.లీల, రత్నం బృందం

శ్రీకరమగు పరిపాలన నీదే జగదీశ్వరీ
లోకావన నిత్యవ్రతమీవే భువనేశ్వరీ
శ్రీకరమగు పరిపాలన నీదే జగదీశ్వరీ

నీ కృపా కటాక్షములే సకల శుభములొసగగా
నీ కృపా కటాక్షములే సకల శుభములొసగగా
ఇహ పరముల కాధారము మహాలక్ష్మి నీవేగా

శ్రీకరమగు పరిపాలన నీదే జగదీశ్వరీ

నీ వీణా నాదములో వేదములే పలుకగా
నీ వీణా నాదములో వేదములే పలుకగా
జటజగములు మేలు కొలుపు మహావాణి నీవెగా

శ్రీకరమగు పరిపాలన నీదే జగదీశ్వరీ

నీవిజయ విహారములే లోక రక్షలౌనుగా ఆఅ..
నీవిజయ విహారములే లోక రక్షలౌనుగా
అభయమొసగి భువనమేలు మహాకాళి నీవెగా

శ్రీకరమగు పరిపాలన నీదే జగదీశ్వరీ
లోకావన నిత్యవ్రతమీవే భువనేశ్వరీ
శ్రీకరమగు పరిపాలన నీదే జగదీశ్వరీ


గురువారం, ఆగస్టు 03, 2017

నిన్ను కోరీ వర్ణం...

ఘర్షణ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఘర్షణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : చిత్ర

నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం
ఉరికిన వాగల్లే తొలకరి కవితల్లే
తలపులు కదిలేనే చెలిమది విరిసేనే
రవికుల రఘురామా అనుదినము
నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం

ఉడికించే చిలకమ్మ నిన్నూరించే
ఒలికించే అందాలే ఆలాపించే
ముత్యాలా బంధాలే నీకందించే
అచ్చట్లూ ముచ్చట్లూ తానాశించే
మోజుల్లోన చిన్నదీ నీవే తాను అన్నదీ
కలలే విందు చేసెనే నీతో పొందు కోరెనే
ఉండాలనీ నీతోడు చేరిందిలే ఈనాడు సరసకు

నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం
ఉరికిన వాగల్లే తొలకరి కవితల్లే
తలపులు కదిలేనే చెలిమది విరిసేనే
రవికుల రఘురామా అనుదినము
నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం

ఈవీణా మీటేదీ నీవేనంటా
నా తలపూ నా వలపూ నీదేనంటా
పరువాలా పరదాలూ తీసేపూటా
కలవాలీ కరగాలీ నీలోనంటా
పలికించాలి స్వాగతం పండించాలి జీవితం
నీకూ నాకు ఈ క్షణం కానీ రాగ సంగమం
నీ జ్ఞాపకం నాలోన సాగేనులే ఏవేళ సరసకు

నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం
ఉరికిన వాగల్లే తొలకరి కవితల్లే
తలపులు కదిలేనే చెలిమది విరిసేనే
రవికుల రఘురామా అనుదినము
నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం

 

బుధవారం, ఆగస్టు 02, 2017

కాలేజి ఏజిలో...

ఇంద్రుడు చంద్రుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఇంద్రుడు-చంద్రుడు (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, సుశీల

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను
రికార్డు డాన్సులో బ్రేకులేచేసి రికార్డు బ్రేకు చేశాను హోయ్
మైకేలు జాక్సన్ ని ఆ మైక్ టైసన్ ని
గోదాట్లో తోసి వచ్చానూ..హోయ్

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను

మొక్కజొన్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లలో
మంచెకాడ కలుసుకో మరువకు నా రంగి
అరె మరదలు నా రంగి
చుక్కపూల తోటలో తనువుల తంప్పట్లలో
చుక్కపూల తోటలో తనువుల తంప్పట్లలో
మంచమేసి కలుపుకో మనసులు తీరంగా
అహ మరిదివి సారంగా ఆఁ..

మావ లేనప్పుడు అత్తమ్మో
నువ్వు రారాదా పోరాదా రత్తమ్మా
రాజు లేనప్పుడు సారంగో
నువ్వు రారాదా పోరాదా సారంగో
అహ రత్తమ్మో.. రత్తమ్మో.. రత్తమ్మా
సారంగో.. సారంగో.. సారంగో..

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను
హు హు హొయ్

హాఁ బండెనక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి
అహ అహ అహ
బండెనక బండి కట్టి పదహారు బఅండ్లు కట్టి
నువ్ ఏడకొత్తావ్ మొగుడో నాజూకు సక్కనోడా
ధినకిట ధినకిట ధినకిట తకిట తకిట తక తాం
బంతెనక బంతి పెట్టి చేమంతి చెండు పట్టి
నీకాడికొస్తిని పిల్లో పిసరంత నడుము దానా
తకిడితకిడి తకిట తకిట తక తాం

పట్టు పట్టగలవా ఓ నరహరి పందిరేయగలవా
పట్టు పట్టగలవా ఓ నరహరి పందిరేయగలవా
పట్టు పట్టి నీ పంచెకు పైటకు ముళ్ళు పెట్టగలవా
అరె పట్టు పట్టగలనే నీ తొలకరి పండు కొట్టగలనే
పట్టు పట్టగలనే నీ తొలకరి పండు కొట్టగలనే
పట్టు పట్టి నే తాళి కట్టి ఓ ముద్దు పెట్టగలనే
ఎహేహే ఎహెహే...

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను
రికార్డు డాన్సులో బ్రేకులేచేసి రికార్డు బ్రేకు చేశాను హోయ్
మైకేలు జాక్సన్ ని ఆ మైక్ టైసన్ ని
గోదాట్లో తోసి వచ్చానూ..హోయ్

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను


నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail