శుక్రవారం, మార్చి 23, 2018

నెమలి కన్నుల కలయా...

కీరవాణి గారు స్వరపరచిన దేవరాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవరాగం (1996)
సంగీతం : ఎం.ఎం.కీరవాణి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, ఎం.ఎం.శ్రీలేఖ

యా యా యా యా
నెమలి కన్నుల కలయా
యా యా యా యా
మురళిమోహన కళయా
చిలిపిగా ఓలమ్మో ఏదో తాళం
కడవలో పాలన్నీ తోడే రాగం
తన్నా... తన్నా...
జతై కలిసిన లయా కౌగిళ్ల నిలయా
కవ్వించుకోవయ్యా

యా యా యా యా
నెమలి కన్నుల కలయా
యా యా యా యా
మురళిమోహన కళయా

నీ లీలలే నా డోలలై
వేడి ఈల వేసే వేణుగానమల్లే
వాలు సందెవేళ చందనాలు చల్లే
మోమాటమే పెపైదవిలో
తేనెటీగలొచ్చి కుట్టినట్టు గిల్లే
లేత చెక్కిలింక ఎర్రముగ్గు చల్లే
గోపిక మనువాడే గోవుల కన్నుల్లో
వెన్నెల తెరవేసే పొన్నల నీడల్లో
విరిసిన పూలే జల్లి దీవుల్లోన
తడిపొడి తానాలాడించే
ప్రియా చిలికిన దయా
చిలిపి హృదయా కౌగిళ్ల నిలయా

యా యా యా యా
నెమలి కన్నుల కలయా
యా యా యా యా
మురళిమోహన కళయా

ఈనాటిదా ఈ సంగమం
చూసీ చూడలేని
చూపులమ్మ చుంబనం
కంటిరెప్ప చాటు రేతిరమ్మ శోభనం
నీ మాటలే సయ్యాటలై
కొల్లగొట్టనేల కోకమాటు వగలే
కన్నుకొట్టనేల కాముడల్లే పగలే ఆ..
యదుకుల గోపెమ్మ ఆ..
ముసిముసి మురిపాలు ఆ..
యమునల వరదమ్మా ఆ..
అడిగెను రాధమ్మ ఆ..
అతి సుఖ రాగాలెన్నో ఆలపించే
సాయంత్రాల నీడల్లో జతై
కలిసిన లయా కౌగిళ్ల నిలయా
కవ్వించుకోవయ్యా

యా యా యా యా
నెమలి కన్నుల కలయా
యా యా యా యా
మురళిమోహన కళయా

 

గురువారం, మార్చి 22, 2018

చలి చంపుతున్న...

క్షణం క్షణం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాటలో శ్రీదేవి డాన్స్ చాలా బాగుంటుంది తనని చిత్రీకరించడంలో వర్మ తన అభిమానమంతా చూపించాడనిపిస్తుంటుంది. పాట బీట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : క్షణం క్షణం (1991)
సంగీతం : ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణి 
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : నాగుర్ బాబు(మనో), చిత్ర, డా.గ్రబ్    

శ్రావణ వీణ... స్వాగతం...
స్వరాల వెల్లువ వెల్ కమ్
లేత విరిబాల నవ్వమ్మా ఆ...నందంలో..

జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే ఆగుంబహేయ
జుంబాయే హాగుంబహేయ హైగో హైగో హైగో హహై
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
జుంబాయే హాగుంబహేయ హైగో హైగో హైగో హహై

చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
వయసాగనిది రేగినది సరసములోన
చలిదాగనిది రేగినది సరసకు రానా
కల తీరదులే తెలవారదులే
ఇది చక్కని చిక్కని చక్కిలిగిలి
చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే

అందిస్తున్నా వగరే చిరుచిగురే తొడిగే
చిందిస్తున్న సిరులే మగసిరులే అడిగే
రమ్మంటున్నా ఎదలో తుమ్మెదలే పలికే
ఝుమ్మంటున్న కలలో వెన్నెలలే చిలికే
గలగలమని తరగల తరగని కల కదిలిన కథలివిలే
కలకలమని కులుకుల అలసులుగని చిలికిన సుధలివిలే
చెలువనిగని కలువల చెలువులు గని నిలువని మనసిదిలే
అలుపెరుగని అలరుల అలలనుగని
తలపులు తెలిపిన వలపుల గెలుపిదిలే
తలపడకిక తప్పదులే హే..హే..

చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది

ఊకొట్టింది అడవే మన గొడవే వింటూ
జోకొట్టింది ఒడిలో ఉరవడులే కంటూ
ఇమ్మంటుంది ఏదో ఏదేదో మనసు
తెమ్మంటుంది ఎంతో నీకంతా తెలుసు

అరవిరిసిన తలపుల కురిసెను కల కలసిన మనసులలో
పురివిరిసిన వలపుల తెలిపెను కథ పిలుపుల మలుపులలో 

ఎద కొసరగ విసిరెను మధువుల వల అదిరిన పెదవులలో
జత కుదరగ ముసిరెను అలకల అల చిలకల పలుకులు

చిలికిన చినుకులలో తొలకరి చిరుజల్లులలో


చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
 


బుధవారం, మార్చి 21, 2018

మధుర మురళి...

ఒకరాధ ఇద్దరు కృష్ణులు చిత్రంలోనుండి ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రం వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.  


చిత్రం : ఒక రాధ ఇద్దరు కృష్ణులు 
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : బాలు, జానకి

మధుర మురళి హృదయ రవళి
అధర సుధల యమున పొరలి పొంగె యద పొంగె
ఈ బృందా విహారాలలోనా నా అందాలు నీవేరా కన్నా
ఈ బృందా విహారాలలోనా నా అందాలు నీవేరా కన్నా
 


మధుర మురళి హృదయ రవళి
యదలు కలుపు ప్రణయ కడలి సాగే సుడి రేగే
ఈ బృందా విహారాలలోనా ఎవరున్నారు రాధమ్మ కన్నా
ఈ బృందా విహారాలలోనా ఎవరున్నారు రాధమ్మ కన్నా

గోధూళి వేళల్లో గోపెమ్మ కౌగిట్లో
లేలేత వన్నే చిన్నే దోచే వేళల్లో

 పున్నాగ తోటల్లో సన్నాయి సందిట్లో
నాజూకులన్నీ నాకే దక్కేవేళల్లో
పగలో అవతారం రాత్రో శృంగారం
ఎదలో తారంగం శ్రీవారికీ

 రాగాలెన్నైనా వేణువు ఒకటేలే
రూపాలెన్నైనా హృదయం ఒకటేలే
నాదే నీ గీతము ఇక నీదే ఈ సరసాల సంగీతం 

 
మధుర మురళి హృదయ రవళి
యదలు పలకు ప్రణయ కడలి సాగే సుడిరేగే
ఈ బృందా విహారాలలోనా నా అందాలు నీవేరా కన్నా
ఈ బృందా విహారాలలోనా ఎవరున్నారు రాధమ్మ కన్నా

హేమంత వేళల్లో లేమంచు పందిట్లో
నా వీణ ఉయ్యాలూగే నీలో ఈనాడే
కార్తీక వెన్నెల్లో ఏకాంత సీమల్లో
ఆరాధనేదో సాగే అన్నీ నీవాయే

 ముద్దే మందారం మనసే మకరందం
సిగ్గే సింధూరం శ్రీదేవికీ
అందాలెన్నైనా అందేదొకటేలే
ఆరూ ఋతువుల్లో ఆమని మనదేలే
 

పాటే అనురాగము మన బాటే
ఓ అందాల అనుబంధం

మధుర మురళి హృదయ రవళి 

 అధర సుధల యమున పొరలి పొంగె యద పొంగె
 ఈ బృందా విహారాలలోనా ఎవరున్నారు రాధమ్మ కన్నా
ఈ బృందా విహారాలలోనా నా అందాలు నీవేరా కన్నా  
మంగళవారం, మార్చి 20, 2018

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా..

పచ్చని కాపురం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : పచ్చని కాపురం (1985)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఏసుదాస్, జానకి

ఆ..ఆ..ఆ..
వెన్నెలైనా.. చీకటైనా.. చేరువైనా.. దూరమైనా
నీతోనే జీవితము.. నీ ప్రేమే శాశ్వతము
ఏ జన్మదో ఈ బంధము.. ఏ జన్మదో ఈ బంధము
నింగి నేల సాక్ష్యాలు.. నింగి నేల సాక్ష్యాలు
ప్రేమకు మనమే తీరాలు

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా.. చేరువైనా.. దూరమైనా
నీతోనే జీవితము.. నీ ప్రేమే శాశ్వతము

జ్ఞాపకమేదో.. నీడల్లె తారాడే..
స్వప్నాలేవో.. నీ కళ్ళ దోగాడే
కౌగిలింతలోన గాలి ఆడకూడదు..
చుక్కలైన నిన్ను నన్ను చూడకూడదు

నీ సర్వమూ.. నాదైనదీ..
నేను దేహమల్లె.. నీవు ప్రాణమల్లె
ఏకమైన రాసలీలలోనా..

వెన్నెలైనా.. చీకటైనా.. చేరువైనా.. దూరమైనా

అంతంలేనీ.. నీ రాగ బంధంలో..
అంచున నిలిచీ.. నీ వైపే చూస్తున్నా

పున్నమింట కట్టుకున్న పూలడోలలు..
ఎన్నడింక చెప్పవమ్మ బాలసారలు
ఆ ముద్దులే.. మూడైనవీ..
బాలచంద్రుడొస్తే.. నూలుపోగులిస్తా..
ఇంటి దీపమయ్యేదింకా ప్రేమా


వెన్నెలైనా.. చీకటైనా.. చేరువైనా.. దూరమైనా
నీతోనే జీవితము.. నీ ప్రేమే శాశ్వతము
ఏ జన్మదో ఈ బంధము.. ఏ జన్మదో ఈ బంధము
నింగి నేల సాక్ష్యాలు.. నింగి నేల సాక్ష్యాలు
ప్రేమకు మనమే తీరాలు.. 

 

సోమవారం, మార్చి 19, 2018

చూసుకో పదిలంగా...

అనురాగదేవత చిత్రం కోసం చక్రవర్తి గారు స్వరపరచిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అనురాగదేవత (1982)
సంగీతం : చక్రవర్తి
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : సుశీల

ఆ..ఆ..ఆ..ఆఅ..ఆ.ఆఅ..
ఆ హో... ఆ హో...

చూసుకో పదిలంగా... హృదయాన్ని అద్దంలా
చూసుకో పదిలంగా... హృదయాన్ని అద్దంలా
పగిలేది ఖాయం ఏదైనా.. రగిలేను నీలో వేదన
చూసుకో పదిలంగా..ఆ..ఆ

వికసించే పూలు ముళ్ళు.. విధి రాతకు ఆనవాళ్ళూ
వికసించే పూలు ముళ్ళు.. విధి రాతకు ఆనవాళ్ళూ
ఒకరి కంట పన్నీరైనా..ఒకరి కంట కన్నీళ్ళు
ఒకరి కంట పన్నీరైనా..ఆ..ఆ ఒకరి కంట కన్నీళ్ళు
ఎండమావి నీరు తాగి.. గుండె మంటలార్చుకోకు
ఎండమావి నీరు తాగి.. గుండె మంటలార్చుకోకు
ఆశ పెంచుకోకు నేస్తం.. అది నిరాశ స్వాగత హస్తం

చూసుకో పది లంగా... హృదయాన్ని అద్దంలా
పగిలేది ఖాయం ఏదైనా.. రగిలేను నీలో వేదన
చూసుకో పదిలంగా..ఆ..ఆ

కాలమనే నదిలో కదిలే.. కర్మమనే నావ మీద
కాలమనే నదిలో కదిలే.. కర్మమనే నావ మీద
ఎవరి తోడు ఎన్నాళ్ళున్నా.. చివరి తోడు నువ్వేలే
ఎవరి తోడు ఎన్నాళ్ళున్నా.. చివరి తోడు నువ్వేలే
సాగుతున్న బాటసారి.. ఆగి చూడు ఒక్కసారి
సాగుతున్న బాటసారి.. ఆగి చూడు ఒక్కసారి
కలుసుకోనీ ఇరు తీరాలూ..
కనిపించని సుడిగుండాలు

చూసుకో పదిలంగా.. హృదయాన్ని అద్దంలా
పగిలేది ఖాయం ఏదైనా.. రగిలేను నీలో వేదన
చూసుకో పదిలంగా..ఆ..ఆనేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.