శనివారం, ఆగస్టు 19, 2017

మనసే పాడెనులే...

సంకీర్తన చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సంకీర్తన (1987)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, జానకి

తందన్న తానన్న తననననా నాన
తందన్న తానన్న తననననా నాన...
తందన్న తానన్న తందన్న తానన్న
తందన్న తందన్ననా

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే

ఆ ఆ ఆ...ఆఆఆఆఆఆ..

కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే...
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో
కోయిలలై పలికే...  తీయని నీ పిలుపే
కురిసెను కోనల్లో రాగాలేవో

అందియలై మ్రోగే సందెలోనే.. అంచులు తాకే అందాలేవేవో
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
కొలను విడని నవ కమలం.. లల్లా లల్లా లల్లా లల్లా
జిలుగులొలుకు చెలి చెలువం.. కొలను విడని నవ కమలం
అది మీటే నాలో ఒదిగిన కవితల

మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే
సెలయేటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
ఏటి మలుపులా.. విరితోట పిలుపులా
సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే

మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే
మనసే పాడెనులే మైమరచి.. మనసే పాడెనులే

 

శుక్రవారం, ఆగస్టు 18, 2017

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని..

ఈ ఏడాదికి చివరి శ్రావణ శుక్రవారమైన ఈ రోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : ఎస్.వరలక్ష్మి

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


అనుపమ కౌస్తుభ మణియందు నెలకొని
అనుపమ కౌస్తుభ మణియందు నెలకొని
నీ హృదయ పీఠాన నివసించుదాన
శ్రీదేవిని నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని


పాలకడలిలో ప్రభవించి.. మురిపాల కడలిలో తేలితిని
పాలకడలిలో ప్రభవించి.. మురిపాల కడలిలో తేలితిని
పదునాల్గు భువనాలు పరిపాలించు
నీ మది నేలి లాలించు భాగ్యము నాదే

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


కలిమికి నేనే దేవతనైన.. నీ చెలిమియె నా కలిమి కదా
కలిమికి నేనే దేవతనైన.. నీ చెలిమియె నా కలిమి కదా
ఎనలేని అనురాగ సంతోషములతో.. ఆ.. ఆ
ఆ... ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
ఎనలేని అనురాగ సంతోషములతో
యేనాటికీ మనకు ఎడబాటులేదు
యేనాటికీ మనకు ఎడబాటులేదు

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని

 

గురువారం, ఆగస్టు 17, 2017

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే..

అశోక చక్రవర్తి సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అశోక చక్రవర్తి (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము
ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము
ఒడినే గుడిగా మలచి.. తమనే వలచి.. పిలిచే.. వేళ

ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము
ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము
ఎదలా ఎదుటే మెరిసీ.. వలపై.. ఇలపై.. నిలిచే.. వేళ

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము

నీ రాధనేరా.. ఆడాలిరా రాసలీల
శ్రీకృష్ణుడల్లే వస్తానులే.. వేసి ఈల

నీకెందుకా దేవి పూజ.. నేనుండగ బ్రహ్మచారి
పూజారినే వలచుటేల.. ఈ దేవతే కాలుజారి
అందుకో.. మహానుభావుడా కౌగిలినే కానుకగా
ఆపవే బాలికా.. చాలికా...

ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనం
ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము

నీ కొంగు జారి.. శృంగారమే ఆరబోసే
నీ దొంగ చూపే.. నా లేత ప్రాణాలు తీసే

నిన్నంటుకున్నాక రేయి.. కన్నంటుకోనంది బాలా
గుళ్ళోకి నే తెచ్చుకుంటే.. మెళ్ళోకి చేరింది మాల
అందుకే వరించు ఘాటుగా.. కిమ్మనకా.. పొమ్మనక
ఆపరా.. నా దొర.. తొందరా

ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము
ఎందరో మహానుభావులు.. ఒక్కరికే వందనము

ఒడినే గుడిగా మలచి.. తమనే వలచి.. పిలిచే.. వేళ
ఎందరో మహానుభావులు.. సుందరికే బంధనము


బుధవారం, ఆగస్టు 16, 2017

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో...

ఆఖరి పోరాటం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : ఆఖరి పోరాటం (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో... హొయ్
లేలేత వణుకు అందగత్తెలో... హొయ్
మబ్బే కన్ను గీటే అరె మతే పైట దాటే
చలే కొరుకుతుంటే హొయ్ చెలే వణుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా... హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా...

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో... హొయ్
లేలేత వలపు అందగాడిలో... హొయ్
ఈడే ఉరుముతుంటే... నేడే తరుముతుంటే
సరాగాలేతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పదా అంది పడుచు పూపొదా.. హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా
పదా అంది పడుచు పూపొదా..హోయ్..
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా

ఈ గాలితో ఒకే చలీ ఈ దెబ్బతో అదే బలి
ఈ తేమలో ఒకే గిలీ ఈ పట్టుతో సరే సరి

నీ తీగకే గాలాడక.. నా వీణలే అల్లాడగా
నరాలన్ని వేడి పదాలెన్నొ పాడా
వరాలిచ్చి పోరా వరించాను లేరా
చల్లని జల్లుల సన్నని గిల్లుడు సాగిన వేళా.. కురిసిన

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో.. హొయ్
లేలేత వణుకు అందగత్తెలో.. హొయ్

మబ్బే కన్ను గీటే మతే పైట దాటే
సరాగాలేతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పదా అంది పడుచు పూపొదా... హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా ...హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా

యా యా యా యా యా యా....
ఈ వానలా కథేమిటో నా ఒంటిలో సొదెందుకో
నీకంటిలో కసేమిటో నాకంటినీ తడెందుకో
తొలివానలా గిలిగింతలో పెనవేసినా కవ్వింతలో
ఎదే మాట రాకా పెదాలందు ఆడా
శృతే మించిపోయి లయే రేగిపోగా
మబ్బుల చాటున ఎండలు సోకిన అల్లరి వేళా మెరిసిన

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్
లేలేత వలపు అందగాడిలో హొయ్
ఈడే ఉరుముతుంటే నేడే తరుముతుంటే
చలే కొరుకుతుంటే హొయ్ చెలే వణుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా
పదా అంది పడుచు పూపొదా హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా


మంగళవారం, ఆగస్టు 15, 2017

మాదీ స్వతంత్ర దేశం...

మిత్రులందరకు స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారు స్వరపరచిన ఒక దేశభక్తి గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన వీడియో ఆంధ్రకేసరి చిత్రంలోనిది ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి పాట ఇక్కడ వినవచ్చు.


సంగీతం : బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
సాహిత్యం : బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు 
గానం : టంగుటూరి సూర్యకుమారి

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి
మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి
భరతదేశమే మా దేశం భారతీయులం మా ప్రజలం
భరతదేశమే మా దేశం భారతీయులం మా ప్రజలం
మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

వింధ్య హిమవత్ శ్రీనీలాదుల సంధ్యారుణిత నవాశలు మావి
గంగా గోదావరీ సహ్యజా తుంగ తరంగిత హృదయాల్ మావి
గంగా గోదావరీ సహ్యజా తుంగ తరంగిత హృదయాల్ మావి

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

ఆలయమ్ముల శిల్పవిలాసం ఆరామమ్ముల కళాప్రకాశం
ఆలయమ్ముల శిల్పవిలాసం ఆరామమ్ముల కళాప్రకాశం
మొగల్ సమాధుల రసదరహాసం మాకు నిత్యనూతనేతిహాసం

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

అహింసా పరమో ధర్మ: సత్యం వద ధర్మం చర
అహింసా పరమో ధర్మ: సత్యం వద ధర్మం చర
ఆది ఋషుల వేదవాక్కులు మా గాంధీ గౌతముల సువాక్కులు
ఆది ఋషుల వేదవాక్కులు మా గాంధీ గౌతముల సువాక్కులు

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి

స్వతంత్రతా భ్రాతృత్వాలు సమతా మా సదాశయాలు
జననీ ఓ స్వతంత్ర దేవీ కొనుమా నివాళులు మావి
జననీ ఓ స్వతంత్ర దేవీ కొనుమా నివాళులు మావి

మాదీ స్వతంత్ర దేశం మాదీ స్వతంత్ర జాతి


సోమవారం, ఆగస్టు 14, 2017

సరిగమపదని స్వరధార...

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ (1984)
సంగీతం : రమేశ్ నాయుడు
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు   

తననం తననం తననం
గమప మపని దనిసా...
సనిదప సనిదప
దపగరి దపగరి
సనిద నిదప దపగ
పగరిస సా పా గరి సా
సా సా సా సా
రీ రీ రీ రీ
గా గా గా గా
పా పా పా పా


సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
వీణవై... వేణువై... మువ్వవై... వర్ణమై...
గని దని గప గరి సరి స ని సా
వీణవై.. జాణవై.. వేణువై... వెలధివై
మువ్వవై.. ముదితవై.. వర్ణమై.. నా స్వర్ణమై
నెలవంక పల్లకిలొ ఇలవంక దిగిరావె

సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
నెలవంక పల్లకిలొ ఇల్లవంక దిగిరావె
సరిగమపదని స్వరధార.. రస సాగర యాత్రకు ధృవతారా


అరుణం అరుణం ఒక చీరా... అంబరనీలం ఒక చీరా
అరుణం అరుణం ఒక చీరా... అంబరనీలం ఒక చీరా
మందారంలో మల్లికలా ఆకాశంలో చంద్రికలా
అందాలన్నీ అందియలై.. శృంగారంలో నీ లయలై
అందాలన్నీ అందియలై.. శృంగారంలో నీ లయలై
అలుముకున్న భూతావిలా.. అలవికాని పులకింతలా
హిందోళ రాగ గంధాలు నీకు ఆందోళికా సేవగా

ఆ....ఆ....ఆ....ఆ....
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
నెలవంక పల్లకిలొ ఇలవంక దిగిరావె
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతార


హరితం హరితం ఒక చీరా... హంసల వర్ణం ఒక చీరా
హరితం హరితం ఒక చీరా... హంసల వర్ణం ఒక చీరా
శాద్వరాన హిమదీపికలా.. శరద్వేళ అభిసారికలా
చరణాలన్నీ లాస్యాలై... నీ చరణానికి దాస్యాలై
అష్టపదుల ఆలాపనే... సప్తపదుల సల్లాపమై
పురివిప్పుకున్న పరువాల పైట సుదతినేవీవగా ఆ....

ఆ.....ఆ.....ఆ.....ఆ.....ఆ.....
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతార
నెలవంక పల్లకిలొ ఇలవంక దిగిరావె
సరిగమపదని స్వరధార... రస సాగర యాత్రకు ధృవతారా..

 

ఆదివారం, ఆగస్టు 13, 2017

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి...

గీతాంజలి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గీతాంజలి (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా తీయగా
ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా
ఓ పాపా లాలి

నా జోలలా లీలగా తాకాలని గాలినే కోరనా జాలిగా
నీ సవ్వడే సన్నగా ఉండాలని కోరనా గుండెనే కోరిక
కలలారని పసి పాప తల వాల్చిన వొడిలో
తడి నీడలు పడనీకే ఈ దేవత గుడిలో
చిరు చేపల కనుపాపలకిది నా మనవీ

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా తీయగా
ఓ పాపా లాలి

ఓ మేఘమా ఉరమకే ఈ పూటకి గాలిలో తేలిపో వెళ్ళిపో
ఓ కోయిలా పాడవే నా పాటని తీయనీ తేనెలే చల్లిపో
ఇరు సందెలు కదలాడే యెద ఊయల వొడిలో
సెలయేరుల అల పాటే వినిపించని గదిలో
చలి ఎండకు సిరివెన్నలకిది నా మనవీ

ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా తీయగా
ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి
ప్రేమకే లాలి పాడనా
ఓ పాపా లాలి

 

శనివారం, ఆగస్టు 12, 2017

మోహం అనెడు...

సింధుభైరవి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సింధుభైరవి (1985)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్

మోహం అనెడు హాలాహలమిదె
మండు మాడ్చు హృదయం
వ్యసనం అనెడు చెలియ బింబం
వెతలు పెంచు విలయం

మోహం అనెడు మాయావతిని
నేను కూల్చి పూడ్చవలయు
కాని ఎడల ముందు నిశ్వాసములు
నిలచి పోవ వలయు
దేహం సర్వం మోహం సర్పయాగం
చేసేనహోరాత్రం

తల్లీ ఇపుడు నీవే వచ్చి
నన్ను బ్రోవవలయు వేగం
మదిలో నీదు ఆధిక్యం బలిమిని
వయసు పొగరు బాధించు
విరసమలవి శోధించు
కల తెలవారు వరకు పీడించు

ఆశ ఎదను వ్యధ చేసి వేధించె
కాంక్ష తీర్చునది
దీక్ష పెంచునది
నీవే దేవీ.. నీవే దేవీ


శుక్రవారం, ఆగస్టు 11, 2017

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ...

లక్ష్మీ పూజ చిత్రంలో ఒక చక్కని పాట ఈ శ్రావణ శుక్రవారం రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లక్ష్మీ పూజ (1979)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం :  వీటూరి
గానం : జానకి

శ్రీ లక్ష్మీ... జయలక్ష్మీ.. 
సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ

పాలకడలిలో ప్రభవించినావు
మురిపాల మాధవుని వరియించినావు
పాలకడలిలో ప్రభవించినావు
మురిపాల మాధవుని వరియించినావు
శ్రీపతి హృదయానా...
శ్రీపతి హృదయాన కొలివైతివమ్మా
నా పతి పాదాల నను నిలుపవమ్మా

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ

అన్ని జగాలకు మూలము నీవే ఆదిలక్ష్మివమ్మా
పాడిపంటలను ప్రసాదించు నవ ధాన్యలక్ష్మివమ్మా
భీరులనైనా ధీరులజేసే ధైర్యలక్ష్మివమ్మా
జగతికి జయమును కలిగించే గజలక్ష్మివి నీవమ్మ
వంశము నిలిపే పాపలనిడు సంతానలక్ష్మివమ్మా
కార్యములన్నీ సఫలము జేసే విజయలక్ష్మివమ్మా
జనులకు విధ్యాభుద్దులు నేర్పే విద్యాలక్ష్మి నీవమ్మా
సర్వ సౌభాగ్యములను సంపదనిచ్చే భాగ్యలక్ష్మివి నీవమ్మా

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ


గురువారం, ఆగస్టు 10, 2017

కనివిని ఎరుగని పులకింత...

సింధూరపువ్వు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : సింధూరపువ్వు (1988)
సంగీతం : మనోజ్ గ్యాన్
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : బాలు, చిత్ర

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

పూల వయసు పూచినది ప్రేమ దారి కాచినదీ 
పూజకోరి పూవే తానై పూజకొరకు వేచినది 
ఆశలన్ని ఊరించీ కథలు తోటి పలికించే 
సంధ్య వేళ నన్నే చేరి దోరవయసు కవ్వించే 
ఉరికెనులే మనకలలు తరగని సిరులై రావా 
నీ పాల వలపు నను శృతి చేసే 
నీ నీలి కనులే వలవేసే 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత

అందమైన నెలవంకా ఆకశాన్ని మరిచినను 
నీవు లేక నేలేనే నిను నేను విడిచి పోలేనే
వానజల్లు వెనువెంట ఇంద్రధనసు రాకున్నా 
పలకరించు నా హృదయం నీకు సొంతమే కానీ
మదిలోని తలపులనే కదిలించీ రావా 
రాగాల సాగరం నీదేనా 
ఈ వేళ విరిసినే విరివాన 

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నా చెంత
కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత

వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను

కనివిని ఎరుగని పులకింత
ఒక దేవత వెలిసెను నీ చెంత
వన్నెలు చిలికే చల్లని మదిలో పాడే కోయిలా
నిలువెల్ల ఊహలే కురిసేను
మురిపాల కవితలే పలికేను
 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.
TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail